Sigma Air Manager 4.0: Technika zítřka již dnes

Průmysl 4.0 - Internet věcí, který dokáže předvídat a již dnes vědět, co přijde zítra. Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) umožňuje a pečuje o úspory nákladů na energie při současně spolehlivější, bezpečnější a efektivnější produkci stlačeného vzduchu.

Ovládací prvek řízení Sigma Air Manager 4.0
SAM 4.0: Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) nejen velmi efektivně kontroluje a řídí všechny komponenty stanice stlačeného vzduchu, ale připravuje je také pro koncepci Průmyslu 4.0.

SAM 4.0, řízení zahrnující více strojů pro všechny komponenty výroby a úpravy stlačeného vzduchu, se prezentuje v další generaci. Optimalizuje mimo jiné kvalitu tlaku, upravuje automaticky dopravní výkon kompresorové stanice při kolísající spotřebě tlaku, optimalizuje rozsáhle energetickou efektivitu na bázi regulačních ztrát, spínacích ztrát, flexibility tlaku a udržuje stanici stlačeného vzduchu pro budoucí servisní výkony jako Sigma Smart Air, servisní výkon k předvídané údržbě. To všechno zvyšuje provozní spolehlivost, stejně jako efektivitu, a snižuje zároveň náklady na energii.

Nejvyšší možná kvalita tlaku, která odpovídá potřebě.

To je možné mimo jiné díky adaptivnímu 3-D-advanced algoritmu. Ten zohledňuje nejen ztráty spínáním (Start/Stop). Má pod kontrolou také další dimenze ovlivňující energetickou efektivnost zařízení na stlačený vzduch, jako regulační ztráty v provozu na volnoběh a flexibilitu tlaku (průměrné zvýšení nad požadovaný tlak). Patentované optimalizační postupy simulují předvídavě dosažitelné možné optimum a řídí podle toho připojené komponenty. Rozhodující je přitom požadovaný tlak uživatele. 

Když stroje „mluví“

SAM 4.0 se může provozovat ve 30 jazycích a snadno obsluhovatelný 12palcový dotykový barevný displej ukazuje přehledně a okamžitě, zda se stanice energeticky nachází v „zelené zóně“. Provozní stavy, průběh tlaku, dodávané množství a výkon, stejně jako eventuální poruchová hlášení v aktuálním časovém okamžiku a přirozeně také se zpětnou účinností, se mohou velmi snadno zobrazit a analyzovat. Nejen na stanovišti, ale díky síťovému připojení také pohodlně na PC v kanceláři nebo na jiném místě. To dává nejen jistotu a tvoří základ pro přicházející digitální produkty, nýbrž také umožňuje využití pro energetický management podle ISO 50001.

Sigma Network

Přitom se otevírá zvláštní výhoda, když se k SAM 4.0 využívá navíc také síť Kaeser Sigma Network. Síť Sigma Network je speciálně vyvinutá, do sebe uzavřená, výkonná a bezpečná síť na ethernetové bázi, která podporuje optimální kontrolu a řízení komponentů stanice stlačeného vzduchu.

Připravené pro budoucnost

SAM 4.0 je také jinak všestranný. Rozhraní pro zásuvné komunikační moduly umožňuje to, že se pružně přizpůsobí přicházejícím požadavkům. SAM 4.0 jde s trendem a pečuje o spolehlivou systém překrývající výměnu dat a informací.

SAM 4.0 tím roste

SAM 4.0 je již dimenzován na možný rozvoj tlakovzdušné stanice. Jednoduchá aktualizace softwaru umožňuje rozšíření bez dalších investic do nového hardwaru.

11. 03 19 , Přetisk povolen – doklad žádoucí

Stahování k produktu
Ovládací prvek řízení Sigma Air Manager 4.0

SAM 4.0: Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) nejen velmi efektivně kontroluje a řídí všechny komponenty stanice stlačeného vzduchu, ale připravuje je také pro koncepci Průmyslu 4.0.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 463 KB)