Inteligence v kompresoru „Sigma Control 2“

Novým modulárním konceptem dělá coburgský dodavatel systémů stlačeného vzduchu Kaeser Kompressoren interní řízení kompresorů na bázi průmyslového PC ještě všestrannější a energeticky účinnější.

Sigma Control
„Sigma Control 2“, na bázi PC řízení kompresoru od Kaeser Kompressoren, ručí za energetickou efektivnost, spolehlivost a standardizaci servisu; její modulární stavba ji dělá ještě všestrannější a komunikativnější.

Již před více než deseti lety překvapil coburgský dodavatel systémů stlačeného vzduchu svým „Sigma Control“, „PC v kompresoru“, trh revoluční inovací. Standardní vestavba průmyslového PC do kompresoru umožnila, kromě hospodárného řízení kompresoru, mezi sebou propojit jednotlivá zařízení a řízením překrývajícím stroje. To byl základní kámen pro komplexní způsob uvažování o zásobování stlačeným vzduchem - předpoklad pro důslednou, trvalou optimalizaci energetické efektivity a spolehlivosti komplexních systémů stlačeného vzduchu.


Efektivní a komunikativní

Odjakživa se počítala energetická účinnost a komunikace kompresorů jak interní tak navenek se stroje překrývajícími systémy řízení a systémy zařízení k nejvýraznějším znakům kompresorového řízení „Sigma Control“ - to není nic jiného u „SC2“, jak se nová generace krátce a pregnantně také nazývá. Přitom šli vývojoví inženýři u Kaeser Kompressoren novou cestou, aby udělali řízení ještě všestranněji využitelné. „Sigma Control 2“ je instalované modulárně. "Dělba práce“ hlavní řídicí jednotky a separátních modulů vstupu a výstupu dělá „Sigma Control 2“ ještě komunikativnější a snadnější pro údržbu.

Navíc disponuje „Sigma Control 2“ vlastním webovým serverem, který nyní umožňuje obrátit se přímo na kompresor přes Intranet/Internet. Tak se dají v rámci teleservisu vyvolat a upravit nastavení a provozní data kompresoru chráněná heslem z každého PC s internetovým prohlížečem bez drahého speciálního software, což zjednodušuje provoz a údržbu kompresorů právě tak jako pravidelné kontroly hospodárnosti a energetické efektivity.

Interní komunikace mezi „Sigma Control 2“ a kompresorem se provádí přes moduly vstupu a výstupu (IO-moduly). S mnoha různými výstupy a vstupy stejně jako beznapěťovými kontakty jsou tyto přesně přizpůsobené na různé řady kompresorů. Tato progresivní koncepce nabízí enormní všestrannost.


Pohodllná a spolehlivá obsluha

Nejen s kompresory komunikuje „Sigma Control 2“ rychle a efektivně, ale také s uživatelem. Ve velkém řídicím panelu dominuje 256 x 128 pixelů velký grafický displej pro čitelný text o až osmi řádcích po 30 znacích. Černobílé šedě odstupňované zobrazení a LED podsvícení nabízejí optimální čitelnost. Devět světelných diod signalizuje další provozní parametry a stavy, zatímco o vložení údajů se postará 13 fóliových tlačítek s piktogramy pro neměnitelné "povely".

Řídicí panel komunikuje přímo s takzvaným „Main Control System“ (hlavní řídicí systém), jádrem „Sigma Control 2“. Disponuje čtyřmi rozhraními pro aktivní a pasivní komunikaci

  1. s kompresorem (IO-BUS pro až šest I/O-modulů),
  2. s regulací otáček „Sigma Frequency Control“. To otvírá možnost, nejen pro samotný pohon kompresoru, ale také použití pro elektromotory ventilátorů s plynulou, frekvenčně řízenou regulací otáček;
  3. s internetem a/nebo sítěmi PC (přes rozhraní ethernetu, 10/100 MBit/s, RJ45)
  4. stejně jako přes dodatečne vybavený, nasouvací komunikační modul pro profibus, modbus, profinet nebo devicenet, aby mohly komunikovat s různými řídicími systémy uživatele.


Karty a čipy

Aby se energetická efektivita kompresorů stále udržovala v optimápním pásmu, je dokonalá dokumentace všech provozních stavů nepostradatelná. Tuto důležitou úlohu ulehčuje standardní paměť dat SC2, jejíž hodnoty se dají obzvláště snadno vybrat a přenést na PC. Zdířka karet pro karty SD slouží pro bleskový a nekomplikovaný transfer dat. Kromě toho se touto zdířkou dají přenést a instalovat na kartě SD připravené aktualizace software na SC2: tím je aktualizace vyřízena v nejkratším času, přičemž všechna provozní nastavení zůstanou zachována.

Další důležitou inovaci nabízí v „Sigma Control 2“ integrované rozhraní RFID-Schnittstelle (RFID = Radio Frequency Identification, Funkwellen-Indentifizierung). Slouží spolehlivému přístupu kvalifikovanými uživateli a nejlépe vzdělanými servisními techniky Kaeser. Tím nabízí SC2 také ve smyslu ručení uživateli záruku, že pouze autorizované osoby zařízení obsluhují, provádějí nebo mění jejich nastavení. Cílem je dále standardizovat servis, zajistit vysoký standard kvality a zaručit kontinuální spolehlivost kvality servisu.

Vybavení šroubových kompresorů Kaeser novým řízením Sigma Control 2 bylo zahájeno. Postupně se budou dodávat všechny řady standardně s SC2.

23. 03 11 , Přetisk povolen – doklad žádoucí

Stahování k produktu
Sigma Control

„Sigma Control 2“, na bázi PC řízení kompresoru od Kaeser Kompressoren, ručí za energetickou efektivnost, spolehlivost a standardizaci servisu; její modulární stavba ji dělá ještě všestrannější a komunikativnější.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 988 KB)