Kaeser Sigma síť

Rychle a spolehlivě do budoucnosti! Firmou Kaeser vyvinutá výkonná síť Sigma na ethernetové bázi umožňuje optimální kontrolu a efektivní řízení stanice stlačeného vzduchu a využití odpovídající průmyslu 4.0.

Ovládací prvek řízení Sigma Air Manager 4.0
Sigma síť: Výkonná Kaeser Sigma síť umožňuje optimální kontrolu a řízení stanice stlačeného vzduchu a využití odpovídající průmyslu 4.0.

Průmyslová použití stanovují zvláštní požadavky na komunikaci - také v oblasti strojní, která je základem pro průmysl 4.0., kde musí být robustní a ručně přenosná z místa na místo. Dále musí být celosvětově kompatibilní, umět rychle a spolehlivě transportovat velké množství dat stejně jako zaručit datovou integritu a pro proces požadované vlastnosti v reálném času. Kaeser Sigma síť splňuje všechny tyto předpoklady a nabízí ještě mnohem více.

Data jsou bezpečná.

Na progresivní ethernetové technologii založená siť je lokální síť uvnitř stanice stlačeného vzduchu, která umožňuje optimální integraci komponentů stanice stlačeného vzduchu. Na rozdíl od běžných řešení provozním busem jako profibus, CAN, nebo podobné, které pracují relativně pomalu (maximálně 12 Mbit/s) , disponuje tato síť vysokou přenosovou rychlostí 100 Mbit/s. Široce rozšířený protokolový standard TCP/IP – známý také jako Lingua Franca Internetu – tvoří základ datové dopravy v síti Sigma. Sigma síť pracuje s vlastními adresami Kaeser MAC a tvoří uzavřený, provozně bezpečný segment sítě odpovídající doporučením pro průmyslové řídicí systémy. Definovaný přechodový uzel umožňuje spolehlivou výměnu dat s externími partnery.

Základ pro předvídanou údržbu (Predictive Maintenance)

Sigma Network síť tvoří společně se strojem překrývajícím řízením Sigma Air Manager 4.0 perfektní zkoordinované infrastruktury a dává k dipozici údaje pro budoucí servis jako předvídaná údržba nebo energetický management. To snižuje náklady a zvyšuje provozní spolehlivost a disponibilitu. Pokud si to provozovatel přeje, můžou se provozní údaje stanice stlačeného vzduchu přenášet přes širokopásmové spojení bezpečně na Kaeser Daten Center. To umožňuje dálkovou diagnózu specialisty Kaeser a předvídanou a na potřebu orientovanou údržbu. V kombinaci nabízí provozovateli nejen nejvyšší spolehlivost zásobování, nýbrž také nejnižší náklady za dobu životnosti, neboť odborníci od firmy Kaeser tak můžou upravit energetické poměry stanice stlačeného vzduchu, aby se stanice provozovala na energetickém optimu.

12. 04 17 , Přetisk povolen – doklad žádoucí

Stahování k produktu
Ovládací prvek řízení Sigma Air Manager 4.0

Sigma síť: Výkonná Kaeser Sigma síť umožňuje optimální kontrolu a řízení stanice stlačeného vzduchu a využití odpovídající průmyslu 4.0.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 463 KB)
Sigma Network

Sigma Network nabízí optimální integraci komponent kompresorové stanice a účinné a komfortní externí zjišťování a využívání získaných dat.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 1.32 MB)