S firmou Kaeser na bezpečné straně

Kompresorová zařízení mohou rušit provoz jiných přístrojů strojů, nebo být sama rušena. Z tohoto důvodu musí být dle evropských norem a zákonů ** elektromagneticky kompatibilní. U Kaeser-Kompressoren si tímto mohou být uživatelé jisti: Všechny Kaeser-produkty jsou kontrolovány na elektromagnetickou snesitelnost a jsou označeny známkou svazu německých elektrotechniků.

EMK
Všechny Kaeser produkty jsou zkontrolovány na elektromagnetickou snesitelnost a nesou VDE-EMV kontrolní značení. To dokumentuje soulad mezi německým EMV zákonem a evropskou EMC směrnicí.

Stroje a přístroje, které svou elektickou popř. elektronickou strukturou ruší provoz jiných přístrojů a strojů, nebo mohou být sami jinými rušeny podléhají evropské směrnici EMC*. Na národní úrovni je elektromagnetická snesitelnost technických přístrojů popisována zákonem EMV. K dodržování zákona slouží normy EMV, které mimo jiné jmenují mezní hodnoty pro citlivost na poruchy, rušivé vyzařování, jakož i zpětné působení na elektrickou síť. V Německu dohlíží na dodržování zákonných požadavků regulační úřad pro telekomunikaci a poštu . „Podezřelé“ přístroje a stroje mohou být kdykoliv hlášeny, tímto úřadem u provozovatele, či výrobce kontrolovány, nebo ke kontrole vyzvednuty.

V kompresorových zařízeních se setkávají elektrické, elektronické a mechanické systémy, k tomu je stále více těchto zařízení vybaveno frekvenčním měničem pro regulaci otáček. Jmenované systémy mohou rušit, nebo sami být příčinou poruch. Aby byl zaručen bezproblémový provoz, musí kompresory splňovat normy EMV. Ve stanicích tlakového vzduchu se často ještě objevují systémy, které nemají odpovídající, či jen dostatečné zkoušky. Také zařízení u kterých je sice zkontrolován jeden komponent, jako např. frekvenční měnič, avšak ne celé zařízení, neodpovídají předpisům.
Kaeser Kompressoren naproti tomu nechává všechny své produkty kontrolovat na dodržování normovaných mezních hodnot u VDE-kontrolního a certifikačního institutu a vystavovat rozsáhlé kontrolní podklady.
Dodatečně VDE také pravidelně kontroluje výrobny firmy Kaeser Kompressoren. Tím je podnik oprávněn své produkty náležitě označovat: Navíc obdržíte CE značení a VDE-EMV zančení jako pečeť kvality. To potvrzuje, že takto označené zařízení bylo dle zákona o elektromagnetické snesitelnosti náležitě zkontrolováno a shledáno nezávadným.

*) EMC = Electromagnetic Capability 
**) EMV = elektromagnetická snesitelnost

24. 11 04 , Přetisk povolen – doklad žádoucí

Stahování k produktu
EMK

Všechny Kaeser produkty jsou zkontrolovány na elektromagnetickou snesitelnost a nesou VDE-EMV kontrolní značení. To dokumentuje soulad mezi německým EMV zákonem a evropskou EMC směrnicí.

Stáhnout obrázek 1 (JPG, 1.23 MB)