Údržba – u nás v nejlepších rukou

Jedná-li se o spolehlivost, disponibilitu a zachování hodnoty kompresorové stanice, je smlouva o provádění služeb s firmou KAESER správná volba: V závislosti na produktu a intervalu provádějí servisní technici firmy Kaeser kontroly a údržbu.

Údržba – v nejlepších rukou u společnosti KAESER
Údržba zařízení je u servisních techniků společnosti Kaeser v nejlepších rukou.
  • Náhradní díly se vyměňují podle údržbového plánu. 

  • Kontrolují se díly podstatné pro funkčnost a bezpečnost a po konzultaci se zákazníkem se obnovují.

  • Dokonalá servisní dokumentace dává jistotu – i s ohledem na aktuální bezpečnostní předpisy. Tak je zajištěna trvalá spolehlivost provozu a pohotovost stanice stlačeného vzduchu.

  • Zákazník může smlouvu o údržbě kdykoli vypovědět.

  • Termíny údržby se určují individuálně podle provozních potřeb uživatele.

  • Provozní látky, díly pro údržbu a náhradní díly jsou zúčtovány podle potřeby.

 

Pracovní doba, náklady na cestu a nocleh jsou zúčtovány paušálně. Na požádání zlikvidujeme spotřebované provozní látky a díly pro údržbu.