Plný servis - Full service: vše bez starostí za paušální cenu

Ve Smlouvě o provádění kompletního servisu je důsledně zajištěna spolehlivost a disponibilita, hospodárnost provozu a zachování hodnoty komplexního tlakovzdušného systému.

  • Servisní technici společnosti Kaeser provádějí kontroly, údržbu a potřebné opravárenské prácetermínech, které jsou individuálně sjednávány podle vašich provozních potřeb.

  • Při tom kontrolují, případně seřizují nebo obnovují funkčně a bezpečnostně relevantní komponenty.

  • Dokonalá servisní dokumentace dává jistotu – i s ohledem na aktuální bezpečnostní předpisy.

Smlouva se společností KAESER o provádění kompletního servisu: prohlídka, údržba, sledování a dokumentace
Smlouva o provádění kompletního servisu se společností Kaeser vám zajistí všechno: prohlídku, údržbu, sledování a dokumentaci

Paušální cenu přizpůsobenou vašemu zásobování stlačeným vzduchem

Zahrnuje to následující výkony a použité materiály:

  • provozní látky a díly pro údržbu (včetně jejich ekologické likvidace),
  • výměnné díly podle servisního plánu (např. servisní sady, klínové řemeny, ložisky motorů, hadicová vedení),
  • náhradní díly zajišťující funkčnost (např. blok SIGMA, motor, chladič),
  • veškeré náklady na práci, cestu a nocleh.