Výpočet využitelného množství tepla šroubového kompresoru

Výběr jednotky
Výběr topení
 dT K

Jako desetinné znaménko prosím používat tečku! (Nevyužívají se žádná oddělovací znaménka pro 1000.)


kW
h
m³/h
kWh
dny/dnů

Úspory při topení topným olejem


$/l
kWh/l
kg CO/l
%
$/rok
kWh/rok
t CO/rok

Úspory při topení zemním plynem


$/m³
kWh/m³
kg CO/m³
%
$/rok
kWh/rok
t CO/rok

*např. výhřevnost topení