Výpočet úniků netěsnostmi

Výběr jednotky

Jako desetinné znaménko prosím používat tečku! (Nevyužívají se žádná oddělovací znaménka pro 1000.)

min
bar
bar
kW
%
m³/min
Kč/kWh
h
kW
m³/min
%