Předpis pro balení

Informace k implementaci změněného předpisu pro balení ve společnosti KAESER KOMPRESSOREN Deutschland

K 1. lednu 2009 vstoupil v Německu v platnost změněný předpis pro balení Tento předpis se týká všech obalů uváděných do oběhu.

Pojem soukromého koncového spotřebitele byl změněn následovně – k soukromým koncovým spotřebitelům patří od 1. 1. 2009:

 • domácnosti

a srovnatelná místa výskytu obalů, jako jsou

 • restaurace,

 • hotely,

 • jídelny,

 • administrativní budovy,

 • kasárna,

 • nemocnice,

 • vzdělávací zařízení,

 • charitativní zařízení,

 • živnostníci,

 • typická místa výskytu z kulturní oblasti, jako jsou kina, divadla, muzea,

 • typická místa výskytu z volnočasové oblasti, jako jsou rekreační zařízení, zábavní parky, sportovní stadiony, motoresty,

 • zemědělské provozy a dílny, které jsou vybaveny běžnými sběrnými nádobami pro domácnosti na papír, lepenku, kartony a lehké obaly s objemem do 1 100 litrů na skupinu odpadů.

 

Pro recyklaci obalů od soukromých koncových spotřebitelů jsme se k 1. 1. 2009 připojili k certifikovanému podniku provádějícímu likvidaci odpadu Interseroh. Tím jsou všechny obaly, které společnost KAESER KOMPRESSOREN uvádí přímo nebo prostřednictvím obchodníků do oběhu, certifikovány podle § 6 předpisu pro balení.

 

Všichni soukromí koncoví spotřebitelé proto mohou obaly od produktů společnosti Kaeser likvidovat v jejich kontejneru na obalové materiály.

 

Coburg, v prosinci 2008