Převod normovaného krychlového metru

Jako desetinné znaménko prosím používat tečku! (Nevyužívají se žádná oddělovací znaménka pro 1000.)


Normovaný objem vypočítaný při standardních podmínkách:

při tlaku 101.325 kPa (760 torr) a
DIN 1343: při teplotě 273.15 K (0 °C / 32 °F)
ISO 2533: při teplotě 288.15 K (15 °C / 59 °F)

Normální stav podle DIN 1343

scf
kg
0 %
0 °C / 32 °F
101.325 kPa
14.696 psia

Normální stav podle ISO 2533

scf
kg
0 %
15 °C / 59 °F
101.325 kPa
14.696 psia

Skutečné hodnoty

ft³
%
kPa
mbar
psia
at
atm
mm v.s.
Torr
°C
K
°F
mbar(a)