Dimenzování vzdušníku

Výběr jednotky

Jako desetinné znaménko prosím používat tečku! (Nevyužívají se žádná oddělovací znaménka pro 1000.)

m³/min
min
bar
bar

* Dodatkový přívod vzduch kompresorem není zohledněn