Výpočet poklesu tlaku v potrubí

Výběr jednotky

Jako desetinné znaménko prosím používat tečku! (Nevyužívají se žádná oddělovací znaménka pro 1000.)

Výpočet poklesu tlaku

m³/min
m
bar
mm
bar

Jmenovitá délka potrubí se vypočte jako součet délky rovného potrubí a ekvivalentních délek zabudovaných armatur.
Ekvivalentní délky armatur lze podle vedle napsaného programu zhruba vypočítat nebo akceptovat s přidáním asi 60% délky přímého potrubí, tzn., že jmenovitá délka = přímá délka potrubí x 1,6.
Výpočet se vztahuje na hladké potrubí.

Výpočet ekvivalentního potrubí

 
   
1.5
0.3
0.4
0.5
1.5
5
0.3
2
0.5
    m