Předpisy

Jak společnost KAESER KOMPRESSOREN, jako výrobce, tak také vy, jako provozovatel zařízení stlačeného vzduchu, jste vázáni normami a zákonnými předpisy. Na těchto stránkách vás podrobně informujeme o příslušných směrnicích.

REACH

Tak společnost Kaeser uvádí do praxe REACH – nařízení č. 1907/2006 Evropského parlamentu k registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Předpis pro balení

Tak společnost Kaeser uvádí do praxe německé předpisy pro balení aktualizované k 1. lednu 2009. Týká se všech obalů uváděných do oběhu.

Směrnice o fluorizovaných plynech

Pomáháme vám lépe porozumět určitým nezbytným předpisům pro zacházení s chladicími zařízeními na bázi FCKW a správně je aplikovat pro vaše potřeby.