F-Gas Calculator

pro kondenzační sušičku stlačeného vzduchu (stacionární stroje podle EU 517/2014, čl. 4 (2a))

Jako desetinné znaménko prosím používat tečku!

Vaš kondenzační sušička
Upozornění: Chladicí prostředek a plnicí množství musejí výt uvedené na sušičce.
Povinná kontrola těsnosti
 
KAESER doporučuje:
Výběr nových kondenzačních sušiček
Disponibilita servisu chladicího prostředku