F-Gas Calculator

pro kondenzační sušičku stlačeného vzduchu (stacionární stroje podle EU 517/2014, čl. 4 (2a))

Jako desetinné znaménko prosím používat tečku! (Nevyužívají se žádná oddělovací znaménka pro 1000.)

Vaš kondenzační sušička
Upozornění: Chladicí prostředek a plnicí množství musejí výt uvedené na sušičce.
Povinná kontrola těsnosti
 
KAESER doporučuje:
Výběr nových kondenzačních sušiček
Disponibilita servisu chladicího prostředku