REACH

Informace k implementaci nařízení REACH ve společnosti KAESER KOMPRESSOREN

K 1. červenci 2007 vstoupilo v platnost nařízení č. 1907/2006 Evropského parlamentu k registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Toto nařízení se týká všech

  • výrobců,

  • uživatelů,

  • dovozců,

chemických látek a přípravků. Oblastí platnosti je EU.

 

Od 1. prosince 2010 musí být chemické látky, které byly v množství nad 1 000 t/a v oblasti platnosti EU

  • vyrobeny,

  • uvedeny do oběhu,

  • importovány,

zaregistrovány.

 

Všechny dotčené látky v produktech společnosti KAESER KOMPRESSOREN byly včas zaregistrovány.

Aktuální znění tohoto nařízení můžete najít ve všech úředních jazycích EU na stránkách: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

 

Coburg, 13. prosince 2010

 

Tyto informace jsou pro vás dostupné ke stažení ve všech jazycích EU v naší oblasti pro stahování, jako dokumenty PDF.