Naše jednotlivé bloky dmychadel: řada OMEGA


Odolné modely - pro jakékoliv použití

Při volbě mezi našimi jednotlivými bloky dmychadel máte na výběr. Řada OMEGA s trojkřídlými rotory s nízkou pulzací vám nabízí různá dmychadla s rotačními písty pro stacionární nebo mobilní použití. Jsou vyráběna v nejmodernějších klimatizovaných CNC obráběcích centrech a jsou pečlivě testována při maximálním zatížení.

 • Dmychadla s rotačními písty pro všestranné použití – stacionární i mobilní, přetlakový i podtlakový provoz – pro dopravu vzduchu nebo dusíku (OMEGA P a PN)
 • Dmychadla s hlavními komponenty z legované chrom-niklové oceli pro oblasti vakuové destilace a recyklace procesní vody (OMEGA B)
 • Podtlaková dmychadla s předchlazením sání pro ještě větší výkon – vhodná zejména pro střídavý přetlakový a podtlakový provoz u vozidel na přepravu sypkých materiálů a sacích vozidel (OMEGA PV)
 • Vakuové čerppadlo s rotačními písty pro vytvoření vysokého vakua (OMEGA WVC) ve spojení s předřazenou vakuovou vývěvou

Výhody pro vás

 • Nadprůměrně dlouhá životnost:
  válečková ložiska přebírají 100 % sil plynu působícího na rotory. Životnost ložisek použitých v dmychadle se zvyšuje až na 100 000 provozních hodin.
 • Vysoký stupeň dodávky = vysoká účinnost:
  Díky nanejvýš precizní výrobě dosahujeme nejmenší vůle mezi rotorem a skříní. Dochází k menším ztrátám dopravovaného proudu v provozně nezbytných vůlích.
Rentabilní díky nízkým nákladům po celou dobu životnosti
Life-Cycle-Costs

Náš komplexní přístup pro optimální rentabilitu: Maximální energetická účinnost, nejvyšší dostupnost stlačeného vzduchu a globální servisní a poradenská síť s krátkou reakční dobou.

 

Detaily produktu

Dmychadla s rotačními písty OMEGA P
Rotační dmychadlo – zařízení s OMEGA profilem

Oblast použití

Ať už se jedná o stacionární nebo mobilní použití, přetlakový nebo podtlakový provoz – naše dmychadla s rotačními písty lze použít v celé řadě oblastí. Například:

 • ve vodním hospodářství (při provzdušňování čisticích nádrží)
 • příprava ofukovacího vzduchu (sušení, chlazení, separace…)
 • dodávka vzduchu pro topeniště
 • pneumatická přeprava prášků a granulátů
Dmychadla s rotačními písty pro dopravu dusíku: Model OMEGA PN
Dmychadla s rotačními písty OMEGA P
Oblast použití
Některé sypké materiály je nutné přepravovat v uzavřeném systému v dusíkové atmosféře.
Při tom je třeba omezit úniky netěsností veškerých systémových komponentů – tedy i dmychadla s rotačními písty – na minimum.
Dmychadla typu PN, speciálně vyvinutá pro tuto oblast použití, jsou k dostání se třemi různými těsněními otočné průchodky hnacích hřídelů – těsnění stíracími kroužky (viz obrázek) dokonce otěruvzdorné.
Podtlakové dmychadlo s chlazením před sáním: Model OMEGA PV
Podtlakové dmychadlo OMEGA PV – vozidlo na čištění odpadů a kanálů
Oblast použití
 • použití v oblasti hrubého vakua s tlakovou diferencí až 100 mbar(abs), resp. 900mbar
 • sací výkon při podtlaku až 120 m³/min
Příklady použití
 • mobilní použití, např. v sacích a cisternových vozidlech
Podtlakové dmychadlo OMEGA PV – činnost
Způsob fungování
Je-li vakuum (žluté) uzavřené mezi rotorem a skříní, tlačí se okolní vzduch (modrý) při dalším otáčení rotorů přes tzv. vstupní sací kanály do bloku dmychadla.
Objemové proudy pocházející z vakua a okolí se navzájem smíchají a vzniklé kompresní teplo se rozdělí do mnohonásobně většího uzavřeného objemu vzduchu.
Díky tomu lze dosáhnout stejných konečných kompresních teplot jako s normálními bloky dmychadel.
Dmychadlo brídových par: Model OMEGA B
Dmychadlo brídových par: Model OMEGA B

Oblast použití

 • vyvinuto speciálně pro stlačování vodní páry v podtlakovém provozu – ve spojení s chlazením vstřikováním vody

Vybavení

 • rotory a skříně bloku z ušlechtilé ocelolitiny, resp. chrom-niklem legovaného litinového materiálu
 • různá speciální vnitřní těsnění otočných průchodek (nekorodující, odolné vůči otěru)
 • různá speciální těsnění otočné průchodky hnací hřídele, podle okolních podmínek
 • směr dopravy svislý shora dolů (přizpůsobitelné různým montážním situacím)
Vakuové čerpadlo s rotačními písty: Model WVC
Podtlakové čerpadlo s rotačními písty WVC
Oblast použití
 • pro použití v oblasti přípravy vysokého vakua
 • jmenovitý sací výkon až 6800 m³/h
 • stlačování za sucha
 • pro použití v čerpadlech ve spojení se vstupními vývěvami pro zvýšení výkonu sání a podtlaku
Zkrácení doby čerpání měničem frekvence.
Díky volitelně dostupnému měniči frekvence může dojít k současnému zapnutí vakuového čerpadla s rotačními písty a vstupní vývěvy již při atmosférickém tlaku.
Dmychadla s rotačními písty OMEGA P způsob funkce
Dmychadla s rotačními písty OMEGA P – způsob funkce
 1. Nasávání
 2. Doprava na tlakovou stranu
 1. Vyrovnávání tlaku
 2. Výtlak

Otáčení rotačního pístu uzavírá vzduch na straně sání mezi rotorem a skříní. Postupným otáčením dosahuje špička rotoru k začátek excentrického vybrání skříně dmychadla. Tento „vstupní sací kanál“ slouží k pozvolnému vyrovnávání tlaku mezi připojeným nasávaným vzduchem a dovnitř proudícím vzduchem z tlakové strany. Naproti tomu u dvoukřídlých dmychadel vstupuje vzduch do přepravní komory z tlakové strany prudce. Proto vytvářejí trojkřídlá dmychadla oproti dvoukřídlým dmychadlům méně pulzací. Nakonec je vzduch vytlačován proti odporu přetrvávajícím v připojeném potrubí.