Systémy stabilizace tlaku 4.0

Systémy stabilizace tlaku – malí pomocníci s velkým účinkem

Společností KAESER vyvinuté elektronické systémy stabilizace tlaku řady DHS 4.0 chrání nejen vaše komponenty úpravy, ale také spolehlivě zaručují kvalitu stlačeného vzduchu. Dokonce kompletní vypnutí vašeho zásobování stlačeným vzduchem tím již nepředstavuje žádný problém. 

Při klesajícím tlaku se silně zvyšuje rychlost proudění v potrubí. To může vést k průletu všemi komponenty v systému stlačeného vzduchu. Použití systému stabilizace tlaku KAESER řady DHS 4.0 zajišťuje nezbytný minimální tlak, tím pečuje o spolehlivý provoz, právě při rozběhu zařízení z klidového stavu.

Každý systém stlačeného vzduchu je díky patentovanému systému regulace s modulací šířky impulzů nejlépe připraven na všechny extrémní případy pneumatického systému a spojuje – typicky pro firmu Kaeser – maximální provozní spolehlivost se snadnou obsluhou.

 • Rozměry přípojek od G ½ do G 3 a od DN 40 do DN 400
 • Pro systémy s jednou nebo několika větvemi úpravy
 • Přesná integrace přes četná rozhraní a konfigurační možnosti

Výhody pro Vás

 • Dva druhy provozu:
  Spolehlivé zásobování stlačeným vzduchem nebo spolehlivá kvalita stlačeného vzduchu. Perfektně nastavitelné podle vašich požadavků.
 • Geniálně jednoduchá koncepce obsluhy:
  Snadná konfigurace ve 25 jazycích, okamžité rozpoznání provozního stavu, možnost nouzového ručního ovládání v případě nouze – to vše šetří čas a zvyšuje spolehlivost.
 • Připojení na SIGMA AIR MANAGER 4.0 
  Systém stabilizace tlaku řady DHS 4.0 se může připojit přes SIGMA NETWORK na nadřazené řízení SIGMA AIR MANAGER 4.0.
 

Detaily produktu

Vybavení

Dva druhy provozu

 • 1 – „Spolehlivé zásobování stlačeným vzduchem“: Otevírání a zavírání kulového ventilu a uzavírací klapky šířkovou impulzní modulací pro efektivní a řádný provoz zásobování stlačeným vzduchem.
 • 2 – „Spolehlivá kvalita stlačeného vzduchu“ pro redundantní sítě stlačeného vzduchu: zavírá dodatečně příslušnou větev (nastaveno standardně), např. při poruchách sušičky nebo filtru.

Elektronická řídicí jednotka

 • integrované elektronické čidlo tlaku
 • redukční ventil 0 – 16 barů
 • daleko viditelná světelná dioda
 • mechanický ukazatel
 • výpočetní jednotka
 • hlídání tlaku
 • displej (25 jazyků)
 • ochrana heslem
 • přepínač provozních režimů
 • řídicí jednotka otočná o 90°
 • sledování koncové polohy
 • aktualizace softwaru kartou microSD
 • klávesnice a přepínač provozních režimů chráněné plombami před neoprávněným přístupem
 • vícenásobné napětí: 100–260 V AC, 50–63 Hz, 24 V DC

Výkyvný pohon

 • pružinou ovládaný pneumatický výkyvný pohon
 • pohyb kulového ventilu nebo uzavírací klapky interním řídicím tlakem
 • mazací tuky bez silikonu pro kulový ventil a zavírací klapku (Standard), bez silikonu volitelně

Obsluha

 • klávesnicí se zadává heslo a provozní parametry, např. otevírací tlak, hystereze, procentní poměr doby otevření/zavření
 • volitelně přes nadřazené řízení 
 • manuální ovládání klíčem při výpadku proudu

Rozhraní

 • beznapěťové vstupy pro „externí odpojení“, např. při poruše sušičky
 • beznapěťové výstupy pro „Souhrnnou poruchu“, „Otevřít“, „Zavřít“ a „Kontrolu tlaku“
 • signál pro tlak v síti 4-20 mA pro řízení kompresorů nebo stroje překrývající řídicí systémy
 • přípojka pro dálkové ovládání je připravena
 • Modbus TCP komunikačního rozhraní se zásuvkovým spojením M12

Kulový kohout nebo zavírací klapka

Schopnost koncové montáže umožňuje snadnou přestavbu nebo rozšíření sítě stlačeného vzduchu a ulehčuje vyrovnání a fixaci v potrubí pro bezproblémovou montáž.

SIGMA NETWORK

DHS 4.0 jsou standardně vybavené rozhraním SIGMA NETWORK, aby se mohla vytvořit ještě komfortnější obsluha.

Dbáme o vaši stanici stlačeného vzduchu
DHS 4.0 zabudovaná ve stanici stlačeného vzduchu.

Aby se systém stlačeného vzduchu mohl koncipovat zaručeně pro proces a zároveň zvládl předpoklady pro hospodárný a spolehlivý provoz, platí, že se musí dodržovat následující: Kromě požadovaného tlaku a požadavků na procesní vzduch, se při projektování musí zahrnout faktory jako potrubí, chlazení, ventilace, stav prostoru a ekologické aspekty. Promyšlené dimenzování systému pokládá základní kámen pro pozdější provoz. 

Výroba, úprava a zásobníky stlačeného vzduchu jsou podstatné složky při přípravě stlačeného vzduchu. Pokud přes komponenty úpravy procházejí příliš vysoké objemové proudy nebo se vedení potrubí v případě závady nezavírá, vede to k nežádoucímu znečištění procesního vzduchu. Mimo to způsobuje zbytečné náklady, když kompresor běží i o víkendech, aby se vyrovnaly ztráty netěsnostmi.
Se systémem stabilizace tlaku od společnosti KAESER to patří minulosti. 

Spolehlivá dodávka stlačeného vzduchu s pomocí při náběhu sítě

Chrání vaše komponenty!

Možnosti použití DHS: Spolehlivá dodávka stlačeného vzduchu s pomocí při náběhu sítě
 1. Kompresor
 2. Kondenzační sušička s ECO-DRAIN
 3. Filtrace s ECO-DRAIN
 4. Vzdušníky
 1. Elektronický systém stabilizace tlaku DHS 4.0
 2. Úprava kondenzátu AQUAMAT
 3. Síť stlačeného vzduchu

Pokud je síť po přestávce bez tlaku, chybí při náběhu kompresorů odpor tlaku sítě. Komponenty úpravy stlačeného vzduchu systému stlačeného vzduchu jsou však dimenzované při provozu zatížení pro objemové proudy a rychlosti proudění panující v síti stlačeného vzduchu. Proto vzniká nebezpečí, pokud není žádný protitlak, že se stlačený vzduch vysokou rychlostí "prožene" filtrem a sušičkou. To může vést ke zničení filtračních prvků a tlakový rosný bod kondenzační sušičky tlačí nahoru. Znečištění – jako olej, částice a vlhkost – ve vaší potrubní síti a procesním vzduchu by byly následkem.

Spolehlivá kvalita stlačeného vzduchu s pomocí při náběhu sítě

Vyrábět bez náhodných událostí!

Možnosti použití DHS-systém stabilizace tlaku: Spolehlivá kvalita stlačeného vzduchu s pomocí při náběhu sítě
 1. Kompresory
 2. Vzdušníky
 3. Kondenzační sušička s ECO-DRAIN
 4. Filtrace s ECO-DRAIN
 1. Elektronický systém stabilizace tlaku DHS 4.0
 2. SIGMA AIR MANAGER 4.0
 3. Úprava kondenzátu AQUAMAT
 4. Síť stlačeného vzduchu

Také v samotném provozu se elektronické systémy stabilizace tlaku osvědčily. Obzvláště u stanic s více větvemi úpravy jsou tyto nezbytné. Zaručují přece stlačený vzduch ve stále vysoké kvalitě. Systém stabilizace tlaku tak uzavírá například při poruše sušičky nebo filtru příslušnou větev. Tím zajišťuje nejen kvalitu, ale i chrání potrubní síť a spotřebiče v jejich produkci.

Technické údaje

Technické údaje najdete v této brožuře: