Energeticky úsporné kondenzační sušičky SECOTEC od 10,5 do 34 m³/min

Kompaktní energeticky úsporné kondenzační sušičky díky latentnímu teplu

SECOTEC – zde řady TE a TF (*) – již dlouho představují vysoce kvalitní kondenzační sušičky Kaeser v průmyslové kvalitě, pro stabilní tlakové rosné body při nejvyšší možné spolehlivosti a s velmi nízkými celkovými náklady za celou dobu životnosti.

S inovativním latentním akumulátorem tepla výměníku tepla systému SECOPACK LS a s řízením SIGMA CONTROL SMART nastavuje nová generace měřítka v oblasti energetické účinnosti, nároku na prostor a snadnosti obsluhy.

 • obzvláště dlouhá životnost díky potrubí stlačeného vzduchu odolného vůči korozi a hliníkovému výměníku tepla (kondenzátor a SECOPACK LS)
 • se sériovým komunikačním modulem Modbus TCP k napojení do SIGMA NETWORK

Výhody pro vás

 • Úspora energie:
  Kondenzační sušičky řady TE a TF potřebují méně než 97 W elektrického výkonu na m³/min stlačeného vzduchu (ISO 7183 A1). V provozu s částečným zatížením lze díky energeticky úsporné regulaci přechodně uložit přebytečný chladicí výkon do termického akumulátoru a použít k sušení bez spotřeby proudu. Rychle reagující systém výměníku tepla SECOPACK LS zaručuje vždy stabilní tlakové rosné body.
 • Intuitivní obsluha:
  Elektronické řízení SIGMA CONTROL SMART má snadné a intuitivní ovládání. Paměť hlášení, pro jednotlivé díly individuální počítač provozních hodin a časovač údržby umožňují efektivní kontrolu a analýzu provozních dat. Beznapěťové kontakty a komunikační modul Modbus TCP slouží ke snadnému propojení s řízením překrývajícím stroje jako je SIGMA AIR MANAGER 4.0.
 • Kompaktně optimalizovaný:
  Oblast akumulace inovativního systému výměníku tepla SECOPACK LS je naplněna materiálem se změnou fáze. Jeho výrazně vyšší akumulační hustota ušetří při stejné kapacitě 98 % akumulačního materiálu běžných akumulátorů tepla. Akumulační kapacita pro stabilitu tlakového rosného bodu je tak spojena s enormně sníženými nároky na prostor. Optimalizované cesty proudění redukují tlakové ztráty a přispívají tak k vysoké energetické efektivnosti sušičky SECOTEC.

* Tato řada kondenzačních sušiček obsahuje fluorovaný skleníkový plyn R-513A.

 

Detaily produktu

Náklady po dobu životnosti klesají!
Řízení nákladů životního cyklu KAESER

Díky regulaci vypínáním a vysoké akumulační hustotě potřebuje nová generace kondenzačních sušiček řady SECOTEC téměř nezávisle na jejich vytížení méně než 97 W na každý m³/min stlačeného vzduchu k vysoušení (ISO 7183 A1).

Na rozdíl od běžných produktů na trhu přebytečný chladicí výkon prostě nezmizí, nýbrž se použije k nachlazení termického akumulátoru. Ten po nachlazení dodává chlad k sušení stlačeného vzduchu. Potom už není potřeba elektrická energie.

Kromě toho nový koncept konstrukce potřebuje obzvláště malou údržbu a zaručuje rychlý a snadný servis.


Chcete se dozvědět víc o tom, jak Kaeser snižuje náklady po celou dobu životnosti?

SECOTEC – úspory energie za všech situací

Zatížení kondenzační sušičky závisí nejen na velikosti dodávaného množství stlačeného vzduchu, který se má vysušit (šedivá plocha), nýbrž ještě víc na tom, kolik vody vstupující stlačený vzduch obsahuje. Toto množství se zvyšuje s rostoucí teplotou. Kondenzační sušičky jsou proto při vysokých okolních teplotách, jaké např. panují v létě, vystaveny obzvlášť velkému zatížení (žlutá křivka).

Se zimními teplotami (tyrkysová křivka) klesá také pracovní zatížení kondenzačních sušiček. Aby se při všech těchto výkyvech docílilo stabilního tlakového rosného bodu, musí být kondenzační sušičky navrženy pro stálé špičkové zatížení plus dostatečnou rezervu.

Analogicky k šířce pásma dodávaného množství a teplot pracují kondenzační sušičky stále v rozsahu zatížení mezi 0 a 100 %. Protože se regulace akumulace SECOTEC v tomto celém rozsahu zatížení stará o přiměřenou spotřebu energie, jsou výsledkem vysoké úspory.

Efekt úspory proudu
Maximální úspora energie díky zátěžové regulaci akumulace
Maximální úspora energie díky regulaci zásobníků s kondenzačními sušičkami SECOTEC

Zatížení kondenzačních sušiček neustále kolísá mezi 0 a 100 %. Na rozdíl od běžných regulací částečného zatížení přizpůsobuje zátěžová regulace akumulace SECOTEC potřebu elektrického příkonu přesně všem fázím zatížení.

Kondenzační sušičky SECOTEC tak oproti kondenzačním sušičkám s obtokovou regulací horkým plynem šetří při průměrném vytížení od 40 % až téměř 60 % nákladů na elektřinu.

Akumulátor chladu sušiček SECOTEC zůstává na rozdíl od běžných technologií neustále studený. Stlačený vzduch se tak účinně vysušuje i ve fázích náběhu. Také vysoce kvalitní izolace akumulátoru umožňuje minimální spotřebu energie. Kromě toho probíhá sušení stlačeného vzduchu kondenzačními sušičkami SECOTEC nejen s vysokou energetickou účinností, nýbrž díky velké kapacitě akumulátoru také zvlášť šetrným způsobem provozu.

Nejlepší sušení při šetrném způsobu provozu
Beste Trocknung bei schonender Betriebsweise mit SECOTEC-Kältetrocknern

SECOTEC-kondenzační sušička dosahuje při plném zatížení efektivně stabilní tlakový rosný bod až do +3°C. Také při provozu v částečném zatížení je tlakový rosný bod díky malému rozsahu kolísání výrazně stabilnější než u běžných kondenzačních sušiček. 

Běžné kondenzační sušičky s přepínáním provozních režimů a bez dodatečného akumulátoru chladu využívají materiál svého výměníku tepla jako akumulátor chladu. Chladicí kompresory a motory ventilátorů těchto sušiček by musely být proto, aby zajistily do jisté míry konstantní požadovaný chladicí výkon, zapínány a vypínány podstatně častěji. 

Aby se snížila četnost spínání a opotřebení aktivuje se proto chladicí okruh znovu teprve až při výrazně vyšších tlakových rosných bodech. Vzniklá kolísání tlakového rosného bodu zhoršují výsledek sušení. To je riskantní, protože koroze může začínat už při relativní vlhkosti vzduchu nad 40 %, nikoliv až při vzniku kondenzátu. 

SECOTEC-kondenzační sušičky pracují naproti tomu na základě vysoké kapacity akumulátoru chladu obzvláště šetrně k materiálu. Když se akumulátor naplní, můžou chladicí kompresor a motor ventilátoru zůstat vypnuté výrazně déle, aniž by to ovlivnilo nepříznivě stabilitu tlakového rosného bodu.

Vybavení

Chladicí okruh

Chladicí okruh obsahuje

 • spirálový kompresor
 • hliníkový kondenzátor s mikrokanálky a ventilátorem
 • bezpečnostní hlídání tlaku
 • akumulátor chladu
 • filtr chladícího prostředku
 • termostatický expanzní ventil
 • hliníkový výměník tepla systém SECOPACK LS
 • měřicí převodník teploty a tlaku

SECOPACK LS

 • výměník tepla vzduch/vzduch a vzduch/chladicí prostředek ve formě hliníkového bloku
 • integrovaný akumulátor s médiem se změnou fáze
 • odlučovač kondenzátu
 • tepelná izolace

SIGMA CONTROL SMART

SIGMA CONTROL SMART: elektronické řízení s barevným displejem
 • elektronické řízení s barevným displejem
 • jazykově neutrální provedení menu
 • ukazatel trendu rosného bodu
 • diagram R&I se zobrazením aktuálních provozních údajů a hlášení
 • paměť hlášení
 • počítadlo provozních hodin
 • časovač údržby

Beznapěťové kontakty

 • provozní hlášení „Porucha“ a „Kompresor chladicích prostředků běží“ 
 • varovná hlášení „Údržba/varování“ a „Vysoký tlakový rosný bod“
 • počítadlo provozních hodin
 • časovač údržby

Odvod kondenzátu

 • elektronický odvaděč kondenzátu ECO-DRAIN 31 Vario s kulovým kohoutem v přítoku kondenzátu, včetně izolace studených povrchů

Skříň

 • skříň s vrstvou práškovým lakováním
 • odnímatelné nasouvací pole pro jednoduché elektrické připojení
 • účinné čištění kondenzátoru
 • odnímatelné postranní nasouvací pole jako centrální přístup k vnitřním komponentům
 • nohy stroje

Přípojky

 • potrubí stlačeného vzduchu odolné proti korozi
 • přepážkové šroubení k připojení vnějšího vedení kondenzátu
 • kabelový průchod pro připojení sítí na zadní stěně (výřezy v plechu na horní straně zařízení pro alternativní připojení shora)

Elektrika

 • elektrické vybavení a kontrola podle EN 60204-1„Bezpečnost strojů“
 • stupeň ochrany rozvodné skříně IP 54

Volby a příslušenství

 • kondenzační sušičky do okolní teploty 50 °C
 • vodou chlazená chladivová sušička (řada TF)
 • přípojky stlačeného vzduchu vlevo (řada TF)
 • sada pro připojení trubek při nahrazení TF 173, 203, 251 (namontováno z výroby) (řada TF)
 • šroubovatelné nohy stroje
 • integrovaný transformátor primárního napětí 200 V – 440 V
 • integrovaný transformátor primárního napětí 500 V / 3 fáze / 50 Hz a 575 V / 3 fáze / 60 Hz
 • provedení bez silikonu (podniková norma VW 3.10.7)
 • komunikační modul Modbus TCP
SECOTEC – připraveno pro Industrie 4.0!
Zobrazení varovného pokynu ve schématu průtoku pro SIGMA AIR MANAGER 4.0

Komunikačním modulem Modbus TCP lze kondenzační sušičky SECOTEC připojit k síti SIGMA NETWORK. Všechny podstatné provozní parametry a hlášení jsou tak k dispozici v reálném čase.

To umožňuje rozsáhlý monitoring systému celé stanice stlačeného vzduchu a vytváří základ pro preventivní údržbu podle potřeby.
Výsledkem je: Maximální dostupnost při minimálních nákladech.

Kromě toho nabízí SIGMA AIR MANAGER 4.0 rozsáhlý přehled podstatných provozních parametrů kondenzační sušičky. Varování a alarmy jsou v blokovém schématu průtoku stanice stlačeného vzduchu znázorněny barevnými kódy. Po kliknutí na ikonu sušičky se důležité parametry a také texty hlášení zobrazí v nekódovaném textu.

SECOPACK LS – modul efektivity
Průřez systému výměníku tepla SECOPACK
 1. Vstup stlačeného vzduchu
 2. Výstup kondenzátu
 3. Vstup chladicího prostředku (studeného)
 4. Výstup chladicího prostředku (teplého)
 5. Přenos tepla
 6. Výstup stlačeného vzduchu

Kondenzační sušičky řady TE a TF jsou vybaveny inovativním systémem výměníku tepla SECOPACK LS. Jeho latentní akumulátor tepla je naplněn materiálem se změnou fáze. Stlačený vzduch ohřívá materiál akumulátoru, až roztaje (vyprázdnění akumulátoru). Přitom pojme latentní teplo tání. To je podstatně větší než teplo, které může pojmout na základě své normální specifické tepelné kapacity (bez změny fáze). Akumulátor latentního tepla v sušičce řady TE a TF tak disponuje výrazně vyšší akumulační hustotou a při stejné kapacitě ušetří 98 % akumulačního materiálu ve srovnání s běžným akumulátorem tepla.

Výsledek: vysoká akumulační kapacita pro stabilní tlakové rosné body a provoz šetrný pro materiál při výrazně snížených nárocích na prostor.

Inovativní regulace pomocí akumulátoru a změn fází
SECOTEC: Inovativní regulace se Speicher-Plus a střídání fází
 1. Kompresor poskytne studený chladicí prostředek k sušení stlačeného vzduchu a chlazení akumulátoru.
 2. Médium v akumulátoru při konstantní teplotě tuhne a přitom akumuluje velké množství chladu.
 3. Chladicí prostředek dále ochladí médium v akumulátoru až k bodu vypnutí.
 4. Chladicí kompresor se vypne.
 1. Médium v akumulátoru dodává chlad pro sušení stlačeného vzduchu a ohřívá se.
 2. Médium v akumulátoru se při konstantní teplotě rozpouští a přitom přijímá velké množství tepla z vlhkého stlačeného vzduchu.
 3. Médium v akumulátoru se ohřívá až do bodu zapnutí kompresoru.
Konstrukce a funkce
Schéma konstrukce energeticky úsporných kondenzačních sušiček SECOTEC TF
 1. Vstup stlačeného vzduchu
 2. Systém tepelného výměníku SECOPACK LS
 3. Výstup stlačeného vzduchu
 4. Výstup kondenzátu
 5. Odvaděč kondenzátu ECO-DRAIN
 6. Kompresor chladicího prostředku
 1. Kondenzátor s mikrokanálky
 2. Ventilátor
 3. Filtr chladícího prostředku
 4. Sběrná nádrž chladicího prostředku
 5. Expanzní ventil
Technické údaje TE

Základní provedení

ModelTE 102 TE 122 TE 142
Dodávané množství m³/min 11,5 12,5 15,5
Ztráta tlaku bar 0,11 0,13 0,14
Elektrický příkon při 50 % obj. kW 0,5 0,52 0,77
Elektrický příkon při 100 % obj. kW 1,08 1,12 1,51
Provozní přetlak bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Okolní teplota °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
Vstupní teplota °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Hmotnost kg 229 230 249
Rozměry Š × H × V mm 712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612
Přípojka stlačeného vzduchuG 2 G 2 G 2
Přípojka odvodu kondenzátuG ¼ G ¼ G ¼
Elektrické napájení400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Chladicí prostředekR-513A R-513A R-513A
Hmotnost chladicího prostředku jako ekvivalentu CO2 t 0,95 0,98 0,98
Skleníkový potenciál631 631 631
Hmotnost chladicího prostředku kg 1,5 1,55 1,55

Technické údaje TF

Základní provedení

ModelTF 174 TF 230 TF 280
Dodávané množství m³/min 17 23 28
Ztráta tlaku bar 0,13 0,15 0,19
Elektrický příkon při 50 % obj. kW 0,79 0,97 1,11
Elektrický příkon při 100 % obj. kW 1,61 2,2 2,45
Provozní přetlak bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Okolní teplota °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
Vstupní teplota °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Hmotnost kg 345 375 395
Rozměry Š × H × V mm 835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000
Přípojka stlačeného vzduchuDN65 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Přípojka odvodu kondenzátuG ¼ G ¼ G ¼
Elektrické napájení400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Chladicí prostředekR-513A R-513A R-513A
Hmotnost chladicího prostředku jako ekvivalentu CO2 t 1,77 1,83 2,15
Skleníkový potenciál631 631 631
Hmotnost chladicího prostředku kg 2,8 2,9 3,4

ModelTF 340
Dodávané množství m³/min 34
Ztráta tlaku bar 0,17
Elektrický příkon při 50 % obj. kW 1,29
Elektrický příkon při 100 % obj. kW 2,87
Provozní přetlak bar 3 - 16
Okolní teplota °C 3 - 45
Vstupní teplota °C 3 - 60
Hmotnost kg 420
Rozměry Š × H × V mm 835 x 1.230 x 2.000
Přípojka stlačeného vzduchuDN80 PN16 DIN
Přípojka odvodu kondenzátuG ¼
Elektrické napájení400 V / 3 / 50 Hz
Chladicí prostředekR-513A
Hmotnost chladicího prostředku jako ekvivalentu CO2 t 2,84
Skleníkový potenciál631
Hmotnost chladicího prostředku kg 4,5