Adsorpční sušička s regenerací za studena od 0,20 do 1,13 m³/min

Robustní a prostorově úsporný

Kompaktní adsorpční sušičky řady DC jsou spolehlivé, tiché a hospodárné. Díky kvalitně a velkoryse dimenzovaným komponentům zaručují robustní a prostorově úsporné sušičky nízké náklady po celou dobu životnosti. 

Konfigurovatelné provozní režimy vytvářejí další potenciál úspory energie. Flexibilní přípojky stlačeného vzduchu a standardní síťové rozhraní řízení SIGMA CONTROL SMART umožňují snadnou instalaci a zapojení do sítě stlačeného vzduchu.

 • Tlakový rosný bod do −70 °C
 • Řízení SIGMA CONTROL SMART schopné zapojení do sítě
 • KAESER FILTER – volitelně s ECO-DRAIN nebo manuálním odvaděčem kondenzátu na hrubém filtru

Výhody pro Vás

 • Dlouhodobě aktuální a spolehlivý design zařízení 
  Dlouhodobě aktuální design adsorpční sušičky DC 2.0 – 11.3 se vyznačuje adsorpčními trubkami z hliníku dimenzovanými nad mezí pevnosti, bezúdržbovými přepínacími ventily a kartušemi s tlakově stabilním sušicím prostředkem, který je odolný vůči tekoucí vodě. Pro optimální ochranu sušicího prostředku a následující sítě vedení jsou malé adsorpční sušičky vybavené efektivními KAESER FILTER.
 • Vysoká efektivita – nízké tlakové rosné body
  Optimální podmínky proudění pečují o maximální regenerační kapacitu sušicího prostředku při minimální potřebě stlačeného vzduchu. Požadované tlakové rosné body (-40/-70 °C) se spolehlivě dosahují v pevném cyklu s tlakovým rosným bodem nebo s řízením tlakového rosného bodu při malých tlakových ztrátách – i při trvalém vysokém vytížení. Při synchronizaci kompresoru nebo s přerušovaným provozem lze navíc podle potřeby uspořit energie.
 • Rychlá instalace a snadné připojení na síť 
  Efektivní KAESER FILTER jsou zabudované externě pro snadnou kontrolu funkce a rychlou výměnu prvků. Flexibilní přípojky přitom umožňují připojení na variabilní pozice na horním bloku ventilů. Nasazovací čelní panel nabízí bezproblémový přístup k ventilům, tlumičům hluku a řízení ECO CONTROL SMART.
Ideální doplněk: odlučovač vody a oleje AQUAMAT
Systém úpravy kondenzátu AQUAMAT

Náš tip: Před vypuštěním do kanalizace kondenzát upravte odlučovačem vody a oleje AQUAMAT – v souladu s právem a za výhodnou cenu.

Minimalizace nákladů na údržbu

Použití adsorpčních sušiček DC redukuje náklady na údržbu až o 20%.

Při malých potřebách vzduchu hrají náklady na údržbu často rozhodující roli, aby se mohly docílit nízké náklady po celou dobu životnosti. V tom je síla kompaktních adsorpčních sušiček řady DC. 

Kromě jejích efektivního způsobu provozu zazáří svými obzvláště dlouhými intervaly údržby 5 roků pro ventily a sušicí prostředky. To dělá robustní prostorově nenáročné zařízení obzvláště úsporným. 

Ve srovnání se sušičkami běžnými na trhu se může ušetřit více než 20% nákladů na díly pro údržbu. Také redukovaný počet zásahů údržby pro práce na ventilech a výměně sušicího prostředku se postará o dodatečné úspory.

 

Detaily produktu

Vysoká efektivita – nízké tlakové rosné body

Aktivovaný oxid hlinitý v adsorpčních sušičkách řady DC má prémiovou kvalitu. Materiál bez prachu se vyznačuje rovnoměrnou velikostí kuliček a dodává se do kartuší prostřednictvím „Rainfillingu“.
Optimalizované plnění podporuje průtok a činí přístupnou maximální plochu povrchu. 

To má rovnou více výhod: Regenerace probíhá ve srovnání s jinými sušicími prostředky s menším používáním energie. Obsah vody je srovnatelně malý. Žádné stékání a výrazně rychlejší návrat k původním rosným bodům v náročných provozních stavech.

Řízení ECO CONTROL SMART
Provozní parametry a hlášení v reálném času učinit dosažitelné pomocí ECO CONTROL SMART.

S ECO CONTROL SMART se nechá adsorpční sušička řady DC napojit na SIGMA AIR MANAGER 4.0 a SIGMA NETWORK. Provozní parametry a hlášení tak můžou být k dispozici v reálném času.

V základním menu řízení ECO CONTROL SMART se zobrazují požadované hodnoty tlakového rosného bodu, druh provozu sušičky, hodiny síťového napětí, čas do příští údržby stejně jako revize softwaru. V historii hlášení se může zaznamenat 20 varování a poruch s časovým razítkem. Připojení na síť a systém jednotek se konfiguruje přes menu nastavení.
Kromě rozhraní Modbus TCP je řízení ECO CONTROL SMART vybavené vstupy k dálkovému řízení stejně jako k připojení odvaděče kondenzátu ECO-DRAIN a senzoru tlakového rosného bodu. Provozní hlášení, varovná hlášení a poruchová hlášení se můžou dále posílat přes právě beznapěťový kontakt.