Turbodmychadlo 150 a 300 kW s magnetickými ložisky

Turbodmychadlo pro vaše ventilační procesy

Potřebujete spolehlivé a energeticky efektivní zásobování stlačeným vzduchem v oblastí nízkého tlaku? 

Turbodmychadla PillAerator od Kaeser Kompressoren jsou kompaktní turbokompresory, které byly cíleně vyvinuté pro ventilační procesy. Díky inovačnímu magnetickému uložení je pohon zcela bez opotřebení 

Naše turbodmychadla se využívají všude tam, kde je potřebný procesní vzduch v oblasti nízkého tlaku – při aerobní, biologické úpravě odpadní vody, fermentaci nebo flotaci.

Výkonové údaje:

 • 150 kW a 300 kW
 • Objemový proud do 16.000 m³/h
 • Tlakový rozsah 0,3 až 1,3 bar

Výhody pro Vás

 • Vysoká energetická efektivita 
  Při přímo poháněném magneticky uloženém rotoru a inteligentním řízení pracují turbodmychadla obzvlášť efektivně. Díky vysokému stupni účinnosti se může uspořit až 25 % energie proti běžným technologiím.
 • spolehlivě a bezpečně 
  Senzory hlídají nejdůležitější provozní stavy jako tlak, počet otáček a teplotu.. To zajišťuje provoz a pečuje o spolehlivý procesní vzduch.
 • Bezúdržbový pohon
  Bezdotykový a bez mazacích prostředků magneticky uložený motor pracuje zcela bez opotřebení. Proto nejsou nutné výměny oleje a ložisek a údržba se omezuje na výměnu vzduchových filtrů. 

Turbodmychadlo s pohonem bez opotřebení

Turbodmychadlo PillAerator s magnetickými ložisky

Výhody magnetických ložisek jsou celkem zřejmé:


 • bez oleje
 • bez opotřebení
 • bez údržby

Hřídel rotuje stále kolem těžiště jeho hmotnosti a je tím bez kmitání. Díky bezdotykové rotaci nejsou nutné žádné mazací prostředky.

A také časté procesy start-stop jsou možné bez opotřebení. Hřídel se při zpomalování až do zastavení vede v magnetickém poli. Při nepravděpodobném výpadku elektroniky magnetických ložisek se hřídel spolehlivě udrží záchytnými ložisky.

Motor je plynotěsný a tak se nemůže znečistit okolním vzduchem. To výrazně zvyšuje provozní spolehlivost, disponibilitu stejně jako životnost turbodmychadla.

 

Detaily produktu

Inovační koncept chlazení
Inovační koncept chlazení turbodmychadla společnosti Kaeser
 1. Motor a měnič frekvence s magnetickými ložisky se chladí vodou
 2. Regulovatelný výměník tepla vzduch/voda
 3. Robustní výměník tepla voda/voda
 1. Bezúdržbové oběhové čerpadlo
 2. Přívod a odvod chladicí vody s možným využitím odpadního tepla

Chlazení interním oběhem vody o konstantní optimální provozní podmínky. Kromě dosažení – díky ventilátoru s regulací otáček – konstantních teplot na motoru a měniči frekvence, to umožňuje hermetická přepážka spínací skříně..

Veškeré odpadní teplo se může odvádět do chladicí vody místo do prostoru, čímž jsou nákladné kanály odpadního vzduchu nadbytečné. S volitelným klimatizačním zařízením je pro turbo samotné při okolní teplotě až do 55 °C zaručen spolehlivý provoz.

Vždy správný objemový proud

Díky plynulé regulaci počtu otáček turbodmychadla je variabilní přizpůsobení objemového proudu na okamžitou potřebu možné kdykoliv. Tím se může lehce vést nejen proces, nýbrž také spolehlivě zabránit energetickým ztrátám nadměrnou ventilací. 

Soulad jednotlivých komponentů včetně inteligentního řízení umožňují v ideálním případě stupeň účinnosti do 80 % a až do 25 % energetických úspor.

Rozsah výkonu turbodmychadla 150 kW od Kaeser Kompressoren
Rozsah výkonu PillAerator 150 kW
Rozsah výkonu turbodmychadla 300 kW od Kaeser Kompressoren
Rozsah výkonu PillAerator 300 kW
Spolehlivě a bezpečně

Turbodmychadla PillAerator jsou stroje kompletně připravené k zapojení se vzájemně vyladěnými mechanickými, elektrickými a elektronickými komponenty.

Senzory kontinuálně hlídají hodnoty tlaků, teplot a počtu otáček. To zajišťuje spolehlivý provoz dmychadla a umožňuje vizualizaci provozních stavů.  

Při výpadku proudu zasáhne vypilovaný bezpečnostní koncept, že zajistí bezproblémové zastavení bez opotřebení, při dále aktivním a plně funkčním magnetickém uložení.

Technické údaje

Technické údaje najdete v této brožuře: