Dílenské kompresory bez oleje


i.Comp 8 a 9 Aggregat

Pístový kompresor bez oleje s motorem s regulací otáček, který vždy přesně dodává takové množství stlačeného vzduchu, které je skutečně potřeba. 

i.Comp Aggregat 8 a 9 mají následující technické parametry: 

 • Tlak: 11 barů 
 • Objemový proud: od 404 do 570 l/min 
 • Jmenovitý výkon hnacího motoru: 3,1 a 4,2 kW 

Jsou ideálně vhodné pro řemeslné provozy a dílny.

Výhody pro Vás

 • Výkonný vytrvalec:
  i.Comp 8 / 9 je kvůli své neomezené četnosti spínání opravdový vytrvalec. Také za nejtvrdších podmínek a teplotách okolí až do 45°C se nezapotí.
 • Velmi tichý a čistý:
  S hladinou akustického tlaku maximálně 65,7 dB(A) je tento i. Comp 8 / 9 výslovně tichý. Možná to dělá vysoce klidný chod kompresoru a protihlukově izolovaná PE kapota.
 • Prostorově úsporná instalace:
  Díky jeho kompaktním rozměrům vystačí výkonný i.Comp 8 / 9 s půdorysnou plochou pod 1 m².

Servis a údržba

Rychlejší a snadnější servis na i.Comp 9 G.

Nárok na údržbu suchoběžných kompresorů je nepatrný. Výměny oleje nejsou potřebné, přímý pohon je bezúdržbový. Rotačně sintrovaná PE kapota je konstruovaná tak, aby se nechala lehce otvírat a zase zavírat. To zaručuje kdykoliv plnou přístupnost ke všem dílům. Tento kompaktní balík síly se může postavit ke stěně, neboť je zde možný servis z jedné strany.

 

Detaily produktu

Detaily produktu

Plug and Play

i. Comp 8 / 9 je zařízení připravené k připojení. Připojení proudu a spojení se sítí stlačeného vzduchu a může to běžet. 

Energetická účinnost, jednoduchá údržba, dlouhá životnost a optimální vzájemné sladění všech součástí umožňují dlouholeté, spolehlivé a hospodárné používání.

Vysoká efektivita

i. Comp 8 / 9 běží ve všech fázích zatížení vysoce efektivně. Výrazně redukované postupy spínání odlehčují vedení stlačeného vzduchu. Energetické ztráty se minimalizují 

Hospodárný provoz částečného zatížení dodatečně šetří náklady ne energii. Navíc tento kompaktní balík síly disponuje až o 18% nižším specifickým výkonem než pístové kompresory běžné na trhu.

Protihluková izolace

Pístový kompresor v pokojové intenzitě zvuku? S hladinou akustického tlaku maximálně 65,7 dB(A) je tento i. Comp 8 / 9 výslovně tichý. Možná to dělá vysoce klidný chod kompresoru, protihlukově izolovaná kapota z PE stejně jako promyšlené vedení vzduchu. 

Oddělení kompresoru a PE kapoty snižuje dodatečně hladinu hluku. Umístit kompresor na pracovišti stejně jako připojení na stávající sítě stlačeného vzduchu je bez dalšího možné.

Nová koncepce pohonu
Požadovaná potřeba stlačeného vzduchu se může plynule nastavit.
 1. Kompresor běžný na trhu
 1. i.Comp

Nová koncepce pohonu, přináší sebou mnoho výhod. Regulací frekvence dodává přesně takový výkon, aby plynule pokryl požadovanou potřebu stlačeného vzduchu. Optimalizovaný přítok a chlazení válců se starají o nejvyšší efektivitu. Hmotnostně redukovaný klikový provoz zaručuje vysoce klidový běh. Z toho rezultující minimalizované opotřebení výrazně snižuje náklady na údržbu. Redukce pouze na jednom sacím filtru snižuje tlakové ztráty a opotřebení.