Systém managementu stlačeného vzduchu - SIGMA AIR MANAGER 4.0

Řízení stanic stlačeného vzduchu - pro optimální účinnost

Adaptivní, efektivní a propojené sítí – se SIGMA AIR MANAGER 4.0 získává systém managementu stlačeného vzduchu orientovaný na spotřebu.
Systém managementu stlačeného vzduchu řídí provoz více kompresorů a také sušiček nebo filtrů v bezprecedentní situaci. 

Patentovaná metoda optimalizace založená na simulaci stanoví pomocí spotřeby stlačeného vzduchu v minulosti jeho spotřebu v budoucnosti. Rozhodující už dávno není úzké tlakové pásmo, ale nepřetržitý optimální provoz stanice stlačeného vzduchu. Úspory energie nikdy nebyly tak snadné. 

Díky propojení všech komponent stanice stlačeného vzduchu s inteligentním sdruženým řízením přes bezpečnou síť KAESER SIGMA NETWORK jsou možná rozsáhlá monitorování a energetický management, ale také předvídatelná opatření údržby. Tím jsou minimalizovány prostoje a maximalizován objem produkce.

Vaše výhody

  • Management stlačeného vzduchu orientovaný na spotřebu
  • Adaptivní optimalizace vaší stanice stlačeného vzduchu
  • Větší přehled, více kontroly, menší výpadky

Dostupnost

Se SIGMA AIR MANAGER 4.0 je organizace servisních činností hračka. Centrální zpracování provozních údajů stanice stlačeného vzduchu zajišťuje trvalý přehled o stavu údržby zařízení. Tak lze optimalizovat servisní intervaly a naplánovat je s ohledem na budoucnost.

Monitorování

SIGMA AIR MANAGER 4.0 umožňuje podrobné monitorování stanice stlačeného vzduchu. Tak jsou zaznamenávány, archivovány a vizualizovány provozní údaje. Prostřednictvím komplexního sledování parametrů stanice lze včas rozpoznat poruchy a ihned je odstranit.

Reportování

SIGMA AIR MANAGER 4.0 zaznamenává, archivuje a zpracovává provozní údaje stanice stlačeného vzduchu a podporuje při tom aktivně energetický management podle normy ISO 50001. Tak jsou k tomu potřebné ukazatele automatizovaně vydávány, vyhodnoceny a poskytnuty jako report.

Propojení

Se SIGMA AIR MANAGER 4.0 je již dnes možná digitalizace stanice stlačeného vzduchu. Jako centrální uzlový bod spojuje všechny komponenty stanice přes bezpečnou síť KAESER SIGMA NETWORK. Provozní údaje jsou shromažďovány centrálně a lze je integrovat do dostupné řídicí techniky. Komunikace přes Modbus TCP, Ethernet IP, ProfiNet, ProfiBus, Modbus RTU a v budoucnosti bude možné také přes OPC UA.

 

SIGMA AIR MANAGER 4.0 v detailu

Metoda optimalizace

SIGMA AIR MANAGER 4.0 pomocí vývoje spotřeby stlačeného vzduchu v minulosti adaptivně stanoví jeho spotřebu v budoucnosti. Na základě této spotřeby, technických parametrů komponent a naučených vědomostí o chování zařízení a systému lze díky patentované metodě optimalizace založené na simulaci prozíravě dosáhnout nejefektivnějších procesů spínání.

Nadřazené řízení SIGMA AIR MANAGER 4.0 od společnosti KAESER KOMPRESSOREN.
KAESER SIGMA NETWORK

Průmyslová použití stanovují zvláštní požadavky na komunikaci – i v oblasti strojů ke stroji. Musí být robustní a použitelná na místě, ale přesto celosvětově kompatibilní, musí rychle a spolehlivě přenášet velká množství dat a rovněž zaručovat datovou integritu a vlastnosti potřebné pro procesy probíhající v reálném čase. Síť KAESER SIGMA NETWORK splňuje všechny tyto předpoklady a nabízí ještě mnohem více.

Síť KAESER SIGMA NETWORK tvoří spolu se systémem managementu stlačeného vzduchu SIGMA AIR MANAGER 4.0 perfektně vzájemně sladěnou, spolehlivou infrastrukturu pro inteligentní služby ve smyslu koncepce Průmysl 4.0. Pokud si to provozovatel přeje, lze provozní údaje stanice stlačeného vzduchu bezpečně přenášet přes širokopásmové spojení do KAESER DATA CENTER.

Kombinace dálkové diagnostiky a předvídané údržby podle potřeby vám nabízí nejvyšší spolehlivost zásobování a efektivitu celého zařízení.

  • Zabránění neplánovaným a plánovaným prostojům (poruchy/údržba) vyhodnocením provozních parametrů jako jsou např. provozní hodiny při zatížení a teploty
  • Zvýšení energetické účinnosti kontrolou důležitých provozních parametrů jako jsou např. konečná kompresní teplota, tlakový rosný bod, diferenční tlaky (filtry), míry úniků, tlak a objemový proud
  • Snížení servisních nákladů až o 30 % díky optimalizovaným zásahům údržby a odvrácením oprav
  • Optimální přizpůsobení zařízení stlačeného vzduchu podle potřeby po celou dobu životnosti
Síť KAESER SIGMA NETWORK nabízí připojení na desktop, laptop nebo tablet a na vlastní řídicí jednotku.