Kompletní systém s dotlačovacím kompresorem SIGMA PET AIR


Paket pro výrobu PET nádob, se kterým nemáte žádné starosti

Kompletní systém SIGMA PET AIR s dotlačovacím kompresorem spojuje výrobu ovládacího a vyfukovacího vzduchu v jediném zařízení připraveném k provozu. Vzduchem chlazený šroubový kompresor vyrábí ovládací vzduch a zároveň slouží jako předřazený kompresor pro vyfukovací vzduch. Na společném základním rámu je nainstalován dotlačovací kompresor vyfukovacího vzduchu, řídicí jednotka zařízení a také všechny komponenty pro úpravu stlačeného vzduchu obou tlakových systémů.

SIGMA PET AIR nabízí následující výkonové parametry:

 • dodávané množství do 2772 m³/h
 • vyfukovací vzduch do 45 barů

Pro provozovatele zařízení na vyfukování PET nádob s vysokou očekávanou spolehlivostí, hospodárností a kvalitou stlačeného vzduchu je kompletní systém SIGMA PET AIR ta správná volba.

Výhody pro vás

 • Rychle u vás, rychle připraveno k provozu:
  Montáž na základním rámu nejen snižuje nároky na prostor, nýbrž také náklady na přepravu a instalaci zařízení. Podle individuálního přání zákazníka dodáváme systémy SIGMA PET AIR stabilně a dokonale instalované v kontejneru.
 • Dobré chlazení bez vysokých nákladů:
  Dotlačovací kompresory jsou převážně vybaveny vzduchem chlazeným dochlazovačem. U vzduchem chlazených agregátů udržuje odděleně umístěný chladič s motorem ventilátoru teplotní rozdíl (Δ T) mezi nasátým a dodávaným tlakovým vzduchem v úzkých mezích. Drahé vodní chlazení si můžete ušetřit.
 • Profitujte z nízkých nákladů na údržbu:
  V systému se SIGMA PET AIR se používají pouze dva kompresní stupně (šroubový kompresor a dotlačovací kompresor). To pro vás ve srovnání s atmosférickými vícestupňovými vysokotlakými pístovými kompresory znamená mnohem nižší náklady na údržbu.
Efektivnost kam se podíváte
Life-Cycle-Costs

Všechny komponenty jsou pro nejvyšší možnou efektivitu vzájemně precizně sladěny. To pro vás znamená maximální hospodárnost, spolehlivost a pohotovost při výrobě ovládacího a vyfukovacího vzduchu ve výrobě PET nádob.

 

Detaily produktu

Komponenty

Systém SIGMA PET AIR se skládá z pěti komponentů:

5 komponent systému SIGMA PET AIR

1. Energeticky úsporný šroubový kompresor

Solidní základ řídícího a pracovního vzduchu dodává šroubový kompresor s energeticky úsporným, společností KAESER KOMPRESSOREN vyvinutým a optimalizovaným profilem SIGMA.

2. Účinný dotlačovací kompresor

Přesné sladění se šroubovým kompresorem umožňuje udržovat nízký kompresní poměr dotlačovacího kompresoru. To zlepšuje energetickou efektivitu.

3. Kvalita stlačeného vzduchu podle třídy 1

Systém SIGMA PET AIR produkuje technický stlačený vzduch bez oleje. Zbytkový obsah oleje a částic pevných látek je spolehlivě pod mezní hodnotou třídy 1 / ISO 8573-1.

4. Kompletní vzdušníky

Jak vysokotlaký tak i nízkotlaký zásobník jsou vybaveny všemi nezbytnými armaturami včetně elektronického odvaděče kondenzátu.

5. Plně automatické řízení

V centrálním skříňovém rozvaděči se nachází řídící a kontrolní jednotka KAESER CONTROL, řízení dotlačovacího kompresoru (hvězda-trojúhelník) a pojistky pro všechny pohony.