Mobilní stavební kompresory s volbou generátoru

Kombinace kompresoru a generátoru až do 8,4 m³/min

Výkonné, robustní a flexibilní – MOBILAIR-stavební kompresory s agregátem proudu od KAESER jsou skutečné multitalenty. Díky četným volbám vybavení lze nakonfigurovat mobilní kompresory přesně na každou aplikaci.

Od univerzálu k profesionálu. Různé hodnoty maximálního tlaku, volitelně synchronní generátory a/nebo komponenty úpravy stlačeného vzduchu přizpůsobí zařízení perfektně na momentální úkoly.

Také transport silných multitalentů se lze provádět více než profesionálně. Mobilní stavební kompresory jsou standardně vybaveny jeřábovým okem. Stacionární instalace se sanicemi nebo nohama stroje činí zařízení optimální pro všechny zóny nasazení.

Stavební kompresory MOBILAIR se používají všude, kde je otázkou efektivita a robustnost. Výkonné multitalenty vyhrávají svou silou jak při tryskání, tak při stavbě svodidel. S volitelným generátorem se navíc zařízení stává energetickou centrálou na staveništi.

Výkonové údaje:

  • Objemový průtok až do 8,4 m³/min
  • Provozní přetlak do 14 barů

Výhody pro Vás

  • Díky funkci generátoru si ušetříte samostatná zařízení pro provoz elektrických nástrojů, popř. osvětlovacích zařízení.
  • Nízké emise/stupeň výfukových plynů V
    Minimální hodnoty škodlivých látek podle přísného evropského stupně V výfukových plynů.
  • Jeden pro všechno
    M59 s ekologickým motorem Hatz je mutitalent. Kompaktní zařízení je díky četným volbám pravý univerzál na staveništi. Přitom je mobilní stavební kompresor výslovně nízkoemisní a ekologický. Jeho motor má schválení pro provoz biopaliv HVO100 bez fosilních složek.

Ekologicky a s nízkými emisemi

Modely řad M59, M65 a M82 jsou certifikované podle směrnice EU 2016/1628, stupeň emisi.

Modely řady M59, M65 a M82 jsou certifikované pro čistý vzduch – nikoliv pouze v ekologických zónách podle Směrnice EU 2016/1628, stupeň V. K tomu splňují tyto výkonné multitalenty se sériovými filtry sazí naftových motorů přísné švýcarské nařízení o čistotě vzduchu.

Maximální disponibilita stlačeného vzduchu

Integrovaný generátor v Mobilair M59.

MOBILAIR M59PE a M82 jsou volitelně k dostání s generátorem 8,5 nebo 13 kVA. Přitom pečuje kompresorové řízení SIGMA CONTROL SMART – díky perfektní souhře s managementem motoru – o maximální disponibilitu stlačeného vzduchu v poměru k spotřebě produ.

 

Naše stavební kompresory až do 8,4 m³/min v detailu

Integrovaná perfektní úprava stlačeného vzduchu
Zabudovaný dochlazovač stlačeného vzduchu v M59.

Stlačený vzduch se ochlazuje na 7 °C nad okolní teplotou. Šikmá montáž volitelného chladiče stlačeného vzduchu usnadňuje odvod kondenzátu, který se odpaří horkými výfukovými plyny motoru. Zabrání se "zamrznutí" chladiče stojícím kondenzátem. Pro dosažení definovaných kvalit stlačeného vzduchu se nechají instalovat komponenty pro úpravu stlačeného vzduchu na přípojce dochlazovače a cyklónového odlučovače (např. kombinace filtrů pro sanaci betonu podle ZTV-ING).

Mazané nebo bez oleje? – Vždy podle použití se nechá MOBILAIR volitelně vybavit olejovačem nářadí k mazání pneumatických nástrojů nebo kombinací mikrofiltrů pro tryskací práce s technicky bezolejovým stlačeným vzduchem.

Suchý vzduch – V deskovém výměníku tepla se dříve ochlazený stlačený vzduch ohřívá chladicím fluidem kompresoru. To zabrání výpadku kondenzátu při ochlazování stlačeného vzduchu mimo zařízení. K tomu se nechá teplota stlačeného vzduchu zcela jednoduše nastavit pro jakýkoliv proces používání.

Variabilita v oblasti tlaku a objemvého proudu
Regulace pV na příkladu MOBILAIR M59.
Regulace pV na příkladu MOBILAIR M59.

Maximální tlak (p) se nechá nastavit mezi 6 až 14 bary v krocích 0,1 baru. Díky pV regulaci přebírá maximální tlak vliv na nyní možný maximální objemový proud (V) a nabízí tím ještě větší variabilitu v oblasti tlaku a objemového proudu. Tato možnost nastavení se ocení obzvláště při použití dlouhých hadicových vedení. Regulace pV je standardní u MOBILAIR M59 až M65PE.

M58utility pro stavbu svodidel

Konstrukce je optimalizovaná pro prostorově úsporný pobyt na ložné ploše nákladního automobilu a nabízí nejlepší přístup dílů obsluhy, palivové nádrži a kontrole stavu oleje na čelní straně. Volitelně umožňují šroubovací nohy stroje, olejovač nářadí nebo dochlazovač stlačeného vzduchu přesné přizpůsobení na pracovní okolí.
S velkým objemem palivové nádrže 105 litrů pro dlouhé směny až do 10 hodin trvalého chodu. Standardní sanicový rám je vybavený kapsami pro bezpečné vedení vidlic vysokozdvižného vozíku.