Energeticky úsporné kondenzační sušičky SECOTEC od 45 do 98 m³/min

SECOTEC TG: Kompaktní výkonový paket

Novou řadou TG rozšiřuje KAESER svoje energeticky úsporné kondenzační sušičky SECOTEC až do objemových proudů 98 m³/min v provedeních se vzduchovým a vodním chlazením.

Vytvořené pro velké průmyslové podniky, pečují tyto kompaktní výkonné pakety i za nejtvrdších podmínek o stabilní tlakové rosné body – při maximální spolehlivosti a minimálních nákladech po dobu životnosti.
Koncept standardních a výkonných akumulátorů tepla, pro síť způsobilých řízení SIGMA CONTROL SMART zaručují energeticky úsporný a pro materiál šetrný provoz ve všech fázích zatížení. Inovativní regulace odpadního vzduchu ve vzduchem chlazených variantách nastavují nová měřítka pro provozní spolehlivost a efektivnosti nákladů.

Výhody pro Vás

 • Vyšší spolehlivost provozu:
  Inovativní regulace odpadního vzduchu kondenzační sušičky SECOTEC TG zajišťuje v kombinaci radiálním ventilátorem optimální chlazení zařízení. To otvírá nejen nové možnosti a úspory nákladů při plánování a instalaci, ale také významně přispívá k efektivnímu a pro materiál šetrnému provozu velkých kondenzačních sušiček.
 • Investujte progresivně:
  S klimaticky ekologickým chladicím prostředkem R-513A nabízí společnost KAESER v současnosti nejlepší řešení pro budoucí spolehlivost zásobování. Tímto způsobem se efektivně předchází vysokým nákladům na udržování technického stavu nebo dokonce hrozícím pracovním odstávkám.
 • Další snižování provozních nákladů:
  Díky výkonnostní koncepci kondenzátorů chladu se sušičkami SECOPACK LS a perfektní vzájemné sladěnosti s multifunkčními kompresory disponují kondenzační sušičky SECOTEC TG do 98 m³/min zvláště energeticky úspornou regulací částečného zatížení – při kompaktních rozměrech zařízení a minimálních nárocích na údržbu.
Ideální doplněk: odlučovač vody a oleje AQUAMAT
Systém úpravy kondenzátu AQUAMAT

Náš tip: Před vypuštěním do kanalizace kondenzát upravte odlučovačem vody a oleje AQUAMAT – v souladu s právem a za výhodnou cenu.

 

Detaily produktu

Inovativní regulace odpadního vzduchu radiálním ventilátorem
Inovací nové kondenzační sušičky SECOTEC je radiální ventilátor.

Vysoká úspora prostoru redukuje náklady na plánování a instalaci. Stabilní tlakový rosný bod stejně jako energeticky úsporný a pro materiál šetrný provoz díky optimálnímu chlazení zařízení.

Inovace:

 • Radiální ventilátor s regulací frekvence odvádí vzniklé odpadní teplo kondenzační sušičky přes proud chladicího vzduchu.
 • Radiální ventilátor umožňuje – díky dostatečnému zbytkovému tlaku – přímé připojení typických kanálů odpadního vzduchu ke kondenzační sušičce.
 • Obzvláště energeticky efektivní dimenzování radiálního ventilátoru se ukazuje i v mimořádně malých příkonech kondenzační sušičky SECOTEC TG.
 • Tepelnému zkratu – způsobenému opětovným nasáváním teplého odpadního vzduchu jako chladicího vzduchu – se musí spolehlivě zabránit.
 • Ve srovnání s dosavadní vzduchotechnikou zakrytím odpadního vzduchu a dodatečným podpůrným ventilátorem. Zbytečné odsávání vzduchu z prostoru odpadá. To minimalizuje proud odpadního vzduchu a tím požadovaný průřez kanálu. Podpůrný ventilátor je tím nepotřebný. 
 • Soběstačná regulace odpadního vzduchu a vysoký zbytkový tlak umožňují připojení sběrného kanálu pro kompresory.  
Progresivní chladicí prostředek R-513A
R-513A

Použití malého množství progresivního chladicího prostředku R-513A zajišťuje provozní spolehlivost pro udržování technického stavu po celou dobu životnosti kondenzační sušičky.

Inovace:

 • Používání skleníkových plynů se na celém světě stále přísněji sleduje podle předpisů. Použití kompaktních výměníků tepla – jako SECOPACK LS a kondenzátor s mikrokanály – významně snižuje spotřebu chladicího prostředku.
 • Skleníkový potenciál chladicího prostředku R-513A je ve srovnání s dosud používanými látkami v kondenzačních sušičkách výrazně nižší.
 • R-513A je rovnocenný s R-134a. Není ani toxický ani hořlavý.
Koncept velmi výkonného akumulátoru chladu
Průřez systému výměníku tepla SECOPACK
 1. Vstup stlačeného vzduchu
 2. Výstup kondenzátu
 3. Vstup chladicího prostředku (studeného)
 4. Výstup chladicího prostředku (teplého)
 5. Přenos tepla
 6. Výstup stlačeného vzduchu

Způsoby provozu šetrné pro materiál, stabilní tlakový rosný bod a vysoká energetická efektivita ve všech fázích zatížení.

Optimalizace:

 • Řada SECOTEC TG kombinuje výměník tepla systému SECOPACK LS s akumulátorem latentního tepla až se třemi paralelně uspořádanými kompresory chladicího prostředku. Tyto se zapínají průběžně v závislosti na zatížení.  
 • Z toho vyplývající odlehčení akumulátoru chladu umožňuje jeho ještě kompaktnější provedení.
 • Díky velmi výkonnému akumulátoru chladu se může docílit plynulé a efektivní přizpůsobení chladicího výkonu v provozu částečného zatížení.
 • Provoz šetrný pro materiál díky omezené četnosti spínání kompresorů chladicího prostředku.
 • Standardní řízení SIGMA CONTROL SMART určuje hodnotu pro skutečný elektrický příkon.
Minimální požadavek na servis

Minimální náklad na údržbu, kontrolu a dokumentaci.

Inovace:

 • Radiální ventilátor dimenzovaný na celou dobu životnosti zařízení je jiný než typický axiální ventilátor.
 • Odlučovač kondenzátu SECOPACK LS se obejde bez filtračních prvků. Musí se pouze vyměnit servisní jednotka standardního odvaděče kondenzátu ECO-DRAIN.  
 • Další díly pro údržbu nejsou potřeba.
 • Chladicí prostředek R-513A: Malá plnicí množství a nízký skleníkový potenciál vytvářejí nákladově příznivou základnu pro plnění národních povinností provozovatele. Tak kompletně odpadají pro SECOTEC TG kontroly těsnosti s nákladnými povinnostmi dokumentace podle evropského nařízení pro F-plyny (EU 517/2014). Avšak doporučuje se jednou za rok nechat provést prohlídku certifikovaným odborníkem.
Nejlepší sušení při šetrném způsobu provozu
Beste Trocknung bei schonender Betriebsweise mit SECOTEC-Kältetrocknern

SECOTEC-kondenzační sušička dosahuje při plném zatížení efektivně stabilní tlakový rosný bod až do +3°C. Také při provozu v částečném zatížení je tlakový rosný bod díky malému rozsahu kolísání výrazně stabilnější než u běžných kondenzačních sušiček. 

Běžné kondenzační sušičky s přepínáním provozních režimů a bez dodatečného akumulátoru chladu využívají materiál svého výměníku tepla jako akumulátor chladu. Chladicí kompresory a motory ventilátorů těchto sušiček by musely být proto, aby zajistily do jisté míry konstantní požadovaný chladicí výkon, zapínány a vypínány podstatně častěji. 

Aby se snížila četnost spínání a opotřebení aktivuje se proto chladicí okruh znovu teprve až při výrazně vyšších tlakových rosných bodech. Vzniklá kolísání tlakového rosného bodu zhoršují výsledek sušení. To je riskantní, protože koroze může začínat už při relativní vlhkosti vzduchu nad 40 %, nikoliv až při vzniku kondenzátu. 

SECOTEC-kondenzační sušičky pracují naproti tomu na základě vysoké kapacity akumulátoru chladu obzvláště šetrně k materiálu. Když se akumulátor naplní, můžou chladicí kompresor a motor ventilátoru zůstat vypnuté výrazně déle, aniž by to ovlivnilo nepříznivě stabilitu tlakového rosného bodu.

Kompaktní rozměry

Efektivní regulace akumulátoru do 98 m³/min na půdorysné ploše pouze 1,7 m². To umožňuje obzvláště flexibilní možnosti plánování a prostorově úspornou instalaci.

Inovace:

 • Koncept kompaktní kondenzační sušičky je základem pro malé rozměry SECOTEC TG.
 • Rozměry činí 1025 x 1620 x 2130 mm.
 • Zadní strana se může použít jako stěna (odstup od zdi 200 mm).
Technické údaje

Základní provedení

ModelTG 450 TG 520 TG 650
Dodávané množství m³/min 45 52 65
Ztráta tlaku bar 0,14 0,19 0,12
Elektrický příkon při 50 % obj. kW 1,55 1,85 2,02
Elektrický příkon při 100 % obj. kW 3,28 3,89 4,83
Provozní přetlak bar 3 - 16 3 - 16 3 - 13
Okolní teplota °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Vstupní teplota °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Hmotnost kg 637 658 704
Rozměry
Š × H × V mm
1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127
Přípojka stlačeného vzduchuDN100 PN16 DIN DN100 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Přípojka odvodu kondenzátuG ¼ G ¼ G ¼
Elektrické napájení400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Chladicí prostředekR-513A R-513A R-513A
Hmotnost chladicího prostředku jako ekvivalentu CO2 t 2,71 2,74 4,04
Skleníkový potenciál631 631 631
Hmotnost chladicího prostředku kg 4,3 4,35 6,4

ModelTG 780 TG 980
Dodávané množství m³/min 78 98
Ztráta tlaku bar 0,17 0,25
Elektrický příkon při 50 % obj. kW 2,48 3,61
Elektrický příkon při 100 % obj. kW 5,88 9,82
Provozní přetlak bar 3 - 13 3 - 13
Okolní teplota °C 3 - 50 3 - 50
Vstupní teplota °C 3 - 60 3 - 60
Hmotnost kg 700 763
Rozměry
Š × H × V mm
1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127
Přípojka stlačeného vzduchuDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Přípojka odvodu kondenzátuG ¼ G ¼
Elektrické napájení400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Chladicí prostředekR-513A R-513A
Hmotnost chladicího prostředku jako ekvivalentu CO2 t 3,79 4,98
Skleníkový potenciál631 631
Hmotnost chladicího prostředku kg 6 7,9