Elektronické odvaděče kondenzátu ECO-DRAIN


Ztráty stlačeného vzduchu vyloučeny

Odvaděče kondenzátu odvádějí ze sítě stlačeného vzduchu kondenzát odloučený v cyklonech, vzdušnících, kondenzačních sušičkách a filtrech. Proto jsou nepostradatelné pro účinnou úpravu stlačeného vzduchu a bezporuchové zásobování stlačeným vzduchem.

Elektronické odvaděče kondenzátu ECO-DRAIN od firmy Kaeser jsou obzvlášť úsporné a spolehlivé – díky koncepci regulace závislé na množství kondenzátu, mechanice ventilů odolné vůči znečištění a kontaktu alarmu, který lze připojit k síti (od modelu 31).

Odvaděče kondenzátu ECO-DRAIN jsou dostupné pro dodávaná množství kompresoru do 1700 m³/min. Pro speciální případy použití, např. při agresivním kondenzátu, pro provozní tlaky do 63 barů, vakuum nebo nízké teploty, nabízí Kaeser vhodné varianty produktu.

Výhody pro vás

 • Žádné ztráty stlačeného vzduchu:
  Když kapacitní snímač hladiny přístroje ECO-DRAIN detekuje dosažení maximálního stavu naplnění kondenzátem, postará se inteligentní řídicí elektronika o otevření a následné včasné zavření ventilových membrán. Tak se odvádí pouze kondenzát a žádný stlačený vzduch! To šetří energii.
 • Spolehlivé odvádění – i při znečištění:
  Kapacitní snímač hladiny zjišťuje stav naplnění sběrné nádobě odvaděča kondenzátem zcela bez poruchových mechanických součástek. Vstupní vedení k ventilům jsou vždy bez znečištění. Kromě toho vytváří použití předem nastavených ventilových membrán obzvlášť velký průřez otvoru. I při velmi silném znečištění nebo dokonce při čistém oleji se proto kondenzát spolehlivě odvádí.
 • Jednoduchá údržba – bez odborníků:
  Servisní jednotka modelů 30, 31 a 32 sdružuje téměř všechny díly pro údržbu do jediné montážní skupiny. Jedním „cvaknutím“ ji lze bezpečně instalovat v její pozice na řídicí jednotce. Zabrání se tak chybám při výměně těsnění. Servisní jednotka se dodává po 100% kontrole funkčnosti, nabízí výrazně prodlouženou životnost a může být jednoduše vyměněna i uživatelem.
Ideální doplněk: odlučovač vody a oleje AQUAMAT
Odlučovač oleje a vody Aquamat i.CF60

Náš tip: Před vypuštěním do kanalizace kondenzát upravte odlučovačem vody a oleje AQUAMAT – v souladu s platnými předpisy a za výhodnou cenu. 

 

Detaily produktu

Konstrukce
Odvaděč kondenzátu ECO-DRAIN – konstrukce
 1. Přívodní potrubí
 2. Sběrná nádoba
 3. Čidlo hladiny
 4. Magnetický ventil
 5. Membrána ventilu
 6. Řídicí vedení
 7. Sedlo ventilu
 8. Odtokové potrubí
Napojení na kompresorovou stanici
Odváděč kondenzátu ECO-DRAIN: Napojení na stanici stlačeného vzduchu
 1. ECO-DRAIN
 2. ECO-DRAIN
 3. ECO-DRAIN
 1. Síť tlakového vzduchu
 2. AQUAMAT

Na všech sběrných místech kondenzátu v systému stlačeného vzduchu musí být k dispozici spolehlivé odvádění. To se nejlépe realizuje elektronicky řízeným odvaděčem kondenzátu.

Technické údaje

Technické údaje najdete v této brožuře: