Membránové sušičky


Inovativní kompaktní provedení pro větší účinnost a spolehlivost

Speciální flow-koncepce pro trvale efektivní sušení charakterizuje membránový modul Kaeser (KMM) stejně jako nové, nejtěsnější vinutí Helix vysoce účinných membrán z dutých vláken.

Se sušičkami KMM nejsou ani v nejtěsnějším prostoru tlakové rosné body v minusové oblasti žádný problém! Kromě toho poskytnou svoji výkonnost, když není dostupný žádný zdroj energie, nebo jako koncové sušičky v místě ohroženém mrazem.

 • Dodávané množství 0,04 až 3,97 m³/min
 • Tlakový rosný bod od +10 °C do −40 °C (relativní pokles ke vstupnímu stavu až o 90 °C)
 • Volitelná provedení s energeticky úsporným stop ventilem profukovacího vzduchu

Výhody pro vás

 • Promyšlená konstrukce membrán:
  Uspořádání Helix u extra jemných vláken membrán Kaeser vede k velké ploše pro odlučování při minimální potřebě místa. A díky účinnému odvádění molekul vody směrem dovnitř zůstávají vnější póry membrán stále funkční („flow-koncepce“).
 • Nejvyšší provozní spolehlivost:
  Všechny funkční díly sušičky KMM jsou umístěné ve stabilním tělese. Předřazené mikrofiltry Kaeser spolehlivě chrání membránové moduly před škodlivým pronikáním nečistot, aerosolů a oleje.
 • Zvlášť účinné:
  Ztráty vzduchu jsou minimalizovány díky trysce profukovacího vzduchu s definovaným průřezem otvoru. V době klidu výrazně zvyšuje hospodárnost sušičky stop ventil (volitelný).
Ideální doplněk: Systémy stabilizace tlaku
Systém stabilizace tlaku od Kaeser Kompressoren

Rovnoměrný, nekolísající průtok vzduchu je pro váš systém úpravy životně nezbytný – také a právě při opětovném náběhu kompresoru.

 

Detaily produktu

Promyšlená konstrukce membrán

Nejjemnější vlákna membrány

Membránová sušička KMM – nejjemnější membránová vlákna

Ve srovnání s běžnými membránovými sušičkami jsou vlákna v membránovém modulu Kaeser jemnější a mnohem početnější. Jejich povrch je proto výrazně větší. Tak je dosažen lepší výkon vysoušení než u běžných provedení. Kromě toho se membránová vlákna vyznačují vyšší mechanickou stabilitou.

Koncepce „flow“

Membránová sušička KMM – koncept flow

Dutá vlákna membrány se skládají z vysoce porézní nosné vrstvy a vnitřní vodopropustné oddělovací vrstvy. Je-li do vláken přiváděn vlhký vzduch, vypařuje se obsažená voda z důvodu vysokého rozdílu parciálního tlaku mezi profukovacím vzduchem a vlhkým stlačeným vzduchem při průchodu oddělovací vrstvou. Tak zůstávají póry nosné vrstvy stále prostupné.

Efektivní sušení

Membránová sušička KMM – účinné sušení

Spirálový tvar membránových vláken struktury Helix okolo vnitřního kanálu modulu sušičky dovoluje kratší stavební délku při stejném výkonu vysoušení. Tak máme pro prostorovou jednotku k dispozici větší aktivní plochu membrány. Kromě toho způsobuje vinutí Helix rovnoměrné rozdělení vzduchu okolo vláken a podporuje dopravu vody.

Provedení a volby

KMM se stop-ventilem profukovacího vzduchu pro ještě větší úsporu energie

 • Membránový modul KMM s "flow"– koncepcí a vinutím Helix
 • Magnetický řídicí ventil: 230 V, 50 Hz, 240 V, 60 Hz, bez proudu otevřený
 • připravený k provozu, nastavení a montáž z výroby
 • včetně tlumiče hluku výfuku
Funkce modulu membránové sušičky
Funkce modulu membránové sušičky
 1. Vstup tlakového vzduchu
 2. Modul membránových vláken
 3. Vnější těleso
 4. Tryska profukovacího vzduchu
 5. Výstup profukovacího vzduchu
 6. Výstup stlačeného vzduchu

Vlhký vzduch proudí do tělesa. V modulu membrány dosáhne vlákna membrány. Malý díl vysušeného tlakového vzduchu se jako profukovací vzduch vede nahoru kolem vláken a přitom expanduje na atmosferický tlak. Výsledné zvýšení objemu stupňuje schopnost vzduchu pohlcovat vodní páru. Rozdílný obsah vody protiběžných proudů profukovacího vzduchu a vzduchu na sušení stejně jako jen pro vodní páru dobře prostupná membrána dovolí téměř výlučně molekulám vody difundovat stěnou z membránových vláken. Pro vysušený tlakový vzduch a profukovací vzduch je vždy k dispozici separátní výstupní otvor.

Technické údaje

Technické údaje najdete v této brožuře: