Energeticky úsporné kondenzační sušičky SECOTEC až 3,90 m³/min

Senzační specialisti na úspory se stabilním tlakovým rosným bodem

Kondenzační sušičky SECOTEC řad TA – TC (*) suší stlačený vzduch až do tlakového rosného bodu 3 °C díky vysoce účinné regulaci akumulace přizpůsobené potřebě a tím obzvlášť úsporně. Velkoryse dimenzovaný akumulátor chladu se stará o způsob provozu šetrný k materiálu a stabilní tlakový rosný bod.

 • Enormní potenciály úspor při provozu s částečným zatížením a během pracovních přestávek
 • Design zařízení mimořádně robustní a pro nenáročnou údržbu
 • Provedení se vzduchovým chlazením pro okolní teploty do 43 °C

Výhody pro vás

 • Úspora energie:
  V provozu s částečným zatížením lze díky energeticky úsporné regulaci dočasně uložit přebytečný chladicí výkon do termického akumulátoru a opět vyzvednout k sušení bez spotřeby proudu.
 • Trvalá spolehlivost:
  Kvalitní chladicí okruh kondenzační sušičky SECOTEC dovoluje spolehlivé používání až do teploty okolí +43 °C. Velký odlučovač kondenzátu a elektronický odvaděč kondenzátu ECO DRAIN zajistí ve všech fázích zatížení spolehlivé odstranění kondenzátu. Elektrické provedení odpovídá standardu EN 60204-1.
 • Geniálně snadný servis:
  Konstrukce tělesa, která je optimalizována pro snadnou přístupnost všech dílů, výrazně snižuje pracovní náklady při údržbě a kontrolách.

* Tato řada kondenzačních sušiček obsahuje fluorovaný skleníkový plyn R-513A.

Ideální doplněk: odlučovač vody a oleje AQUAMAT
Odlučovač oleje a vody Aquamat i.CF60

Náš tip: Před vypuštěním do kanalizace kondenzát upravte odlučovačem vody a oleje AQUAMAT – v souladu s platnými předpisy a za výhodnou cenu. 

 

Detaily produktu

SECOTEC – úspory energie za všech situací

Zatížení kondenzační sušičky závisí nejen na velikosti dodávaného množství stlačeného vzduchu, který se má vysušit (šedivá plocha), nýbrž ještě víc na tom, kolik vody vstupující stlačený vzduch obsahuje. Toto množství se zvyšuje s rostoucí teplotou. Kondenzační sušičky jsou proto při vysokých okolních teplotách, jaké např. panují v létě, vystaveny obzvlášť velkému zatížení (žlutá křivka).

Se zimními teplotami (tyrkysová křivka) klesá také pracovní zatížení kondenzačních sušiček. Aby se při všech těchto výkyvech docílilo stabilního tlakového rosného bodu, musí být kondenzační sušičky navrženy pro stálé špičkové zatížení plus dostatečnou rezervu.

Analogicky k šířce pásma dodávaného množství a teplot pracují kondenzační sušičky stále v rozsahu zatížení mezi 0 a 100 %. Protože se regulace akumulace SECOTEC v tomto celém rozsahu zatížení stará o přiměřenou spotřebu energie, jsou výsledkem vysoké úspory.

Efekt úspory proudu
Maximální úspora energie díky regulaci akumulace
Maximální úspora energie díky regulaci zásobníků s kondenzačními sušičkami SECOTEC

Zatížení kondenzačních sušiček neustále kolísá mezi 0 a 100 %. Na rozdíl od běžných regulací částečného zatížení přizpůsobuje regulace akumulace SECOTEC potřebu elektrického příkonu přesně všem fázím zatížení.

Kondenzační sušičky SECOTEC tak oproti kondenzačním sušičkám s obtokovou regulací horkým plynem šetří při průměrném vytížení od 40 % až téměř 60 % nákladů na elektřinu.

Akumulátor chladu sušiček SECOTEC zůstává na rozdíl od běžných technologií neustále studený. Stlačený vzduch se tak účinně vysušuje i ve fázích náběhu. Také vysoce kvalitní izolace akumulátoru umožňuje minimální spotřebu energie. Kromě toho probíhá sušení stlačeného vzduchu kondenzačními sušičkami SECOTEC nejen s vysokou energetickou účinností, nýbrž díky velké kapacitě akumulátoru také zvlášť šetrným způsobem provozu.

Nejlepší sušení při šetrném způsobu provozu
Optimální sušení šetrným způsobem provozu s kondenzačními sušičkami SECOTEC

SECOTEC-kondenzační sušička dosahuje při plném zatížení efektivně stabilní tlakový rosný bod až do +3°C. Také při provozu v částečném zatížení je tlakový rosný bod díky malému rozsahu kolísání výrazně stabilnější než u běžných kondenzačních sušiček. 

Běžné kondenzační sušičky s přepínáním provozních režimů a bez dodatečného akumulátoru chladu využívají materiál svého výměníku tepla jako akumulátor chladu. Chladicí kompresory a motory ventilátorů těchto sušiček by musely být proto, aby zajistily do jisté míry konstantní požadovaný chladicí výkon, zapínány a vypínány podstatně častěji. 

Aby se snížila četnost spínání a opotřebení aktivuje se proto chladicí okruh znovu teprve až při výrazně vyšších tlakových rosných bodech. Vzniklá kolísání tlakového rosného bodu zhoršují výsledek sušení. To je riskantní, protože koroze může začínat už při relativní vlhkosti vzduchu nad 40 %, nikoliv až při vzniku kondenzátu. 

SECOTEC-kondenzační sušičky pracují naproti tomu na základě vysoké kapacity akumulátoru chladu obzvláště šetrně k materiálu. Když se akumulátor naplní, můžou chladicí kompresor a motor ventilátoru zůstat vypnuté výrazně déle, aniž by to ovlivnilo nepříznivě stabilitu tlakového rosného bodu. 

Konstrukce a funkce
Konstrukce a funkce kondenzačních sušiček SECOTEC
 1. Výměník tepla vzduch/vzduch
 2. Výměník tepla vzduch/chladicí prostředek s akumulátorem chladu
 3. Odlučovač kondenzátu
 4. Odvaděč kondenzátu (ECO-DRAIN)
 5. Kompresor chladicího prostředku
 6. Kondenzátor
 7. Kapilára
 1. Filtr chladícího prostředku
 2. Vysokotlakový spínač
 3. Nízkotlakový spínač
 4. Tlakový spínač ventilátoru
 5. Ukazatel trendu tlakového rosného bodu
 6. Vstup a výstup stlačeného vzduchu
Technické údaje TA

Základní provedení

ModelTA 5 TA 8 TA 11
Dodávané množství m³/min 0,65 0,85 1,25
Ztráta tlaku bar 0,07 0,14 0,17
Elektrický příkon při 50 % obj. kW 0,16 0,16 0,2
Elektrický příkon při 100 % obj. kW 0,3 0,29 0,39
Provozní přetlak bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Okolní teplota °C 3 - 43 3 - 43 3 - 43
Vstupní teplota °C 3 - 55 3 - 55 3 - 55
Hmotnost kg 70 80 85
Rozměry
Š × H × V mm
630 x 484 x 779 630 x 484 x 779 630 x 484 x 779
Přípojka stlačeného vzduchuG ¾ G ¾ G ¾
Přípojka odvodu kondenzátuG ¼ G ¼ G ¼
Elektrické napájení230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
Chladicí prostředekR-513A R-513A R-513A
Hmotnost chladicího prostředku jako ekvivalentu CO2 t 0,18 0,14 0,23
Skleníkový potenciál631 631 631
Hmotnost chladicího prostředku kg 0,28 0,22 0,37

Technické údaje TB

Základní provedení

ModelTB 19 TB 26
Dodávané množství m³/min 2,1 2,55
Ztráta tlaku bar 0,19 0,2
Elektrický příkon při 50 % obj. kW 0,24 0,34
Elektrický příkon při 100 % obj. kW 0,44 0,62
Provozní přetlak bar 3 - 16 3 - 16
Okolní teplota °C 3 - 43 3 - 43
Vstupní teplota °C 3 - 55 3 - 55
Hmotnost kg 108 116
Rozměry
Š × H × V mm
620 x 540 x 963 620 x 540 x 963
Přípojka stlačeného vzduchuG 1 G 1
Přípojka odvodu kondenzátuG ¼ G ¼
Elektrické napájení230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
Chladicí prostředekR-513A R-513A
Hmotnost chladicího prostředku jako ekvivalentu CO2 t 0,35 0,33
Skleníkový potenciál631 631
Hmotnost chladicího prostředku kg 0,56 0,53

Technické údaje TC

Základní provedení

ModelTC 31 TC 36
Dodávané množství m³/min 3,2 3,9
Ztráta tlaku bar 0,17 0,17
Elektrický příkon při 50 % obj. kW 0,38 0,41
Elektrický příkon při 100 % obj. kW 0,74 0,89
Provozní přetlak bar 3 - 16 3 - 16
Okolní teplota °C 3 - 43 3 - 43
Vstupní teplota °C 3 - 55 3 - 55
Hmotnost kg 155 170
Rozměry
Š × H × V mm
764 x 660 x 1.009 764 x 660 x 1.009
Přípojka stlačeného vzduchuG 1¼ G 1¼
Přípojka odvodu kondenzátuG ¼ G ¼
Elektrické napájení230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
Chladicí prostředekR-513A R-513A
Hmotnost chladicího prostředku jako ekvivalentu CO2 t 0,5 0,63
Skleníkový potenciál631 631
Hmotnost chladicího prostředku kg 0,8 1