Úprava kondenzátu: AQUAMAT


Čistá odpadní voda – zcela nekomplikovaně

Každý kondenzát z kompresoru obsahuje typické stopy oleje. Pro ochranu vod zpravidla existují zákonné předpisy, které vyžadují závazné dodržení maximálního obsahu oleje v kondenzátu, který se může vypustit jako odpadní voda do kanalizace.

Odlučovače vody a oleje AQUAMAT oddělují disperzní olej, aby upravený kondenzát splnil požadovanou kvalitu pro vypouštění do odpadních vod. Odlučovače jsou kontrolované podle typového vzoru ústavem Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt). Pomáhají vám upravovat kondenzát v souladu s právem – přímo na místě vzniku a bez použití energie.

Pro zvláštní požadavky na instalaci nabízíme elektronické hlásiče hladiny, vyzkoušené vany pro zachycování oleje a také protizámrazové topení. K dispozici jsou speciální rozdělovače kondenzátu, aby se mohlo paralelně zapojit několik odlučovačů s rovnoměrným zatížením kondenzátem. 

Výhody pro vás

 • Úspora 90 % nákladů na likvidaci:
  Likvidace kondenzátu odborníky je nákladná. Se zařízením AQUAMAT zůstane k likvidaci už jen nepatrné množství škodlivých látek – uspoříte asi 90 % typických nákladů na likvidaci.
 • Dlouhá životnost filtrů:
  Všechny odlučovače AQUAMAT využívají výkonné filtry z umělých vláken (bez aktivního uhlí) s obzvláště vysokou kapacitou pohlcování oleje. Od modelu CF9 je navíc filtrům předřazena stabilizační oblast, ve které se gravitačně separovány olej odvádí přepadem do externí záchytné nádoby. To dodatečně odlehčuje filtrům a prodlužuje interval údržby.
 • Snadná manipulace:
  Kvalitu vyčištěné odpadní vody jednoduše vizuálně zkontrolujete za pomoci referenční sady zakalení. Zvlášť uživatelsky přívětivé jsou modely s vložkou hlavního filtru. Lze ji vyjmout pomocí držadel a zafixovat pro odkapání – čisté a jednoduché.
Hospodárnost systému v zorném poli

Úsporou kolem 90 % typických nákladů na likvidaci kondenzátu se zařízení AQUAMAT nejen amortizuje v nejkratším čase, nýbrž také významně přispívá k dlouhodobé bilanci nákladů celého vašeho zařízení – hledisko, které pro značku KAESER hraje naprosto dominantní roli.

 

Detaily produktu

Konstrukce
Úprava kondenzátu - systém AQUAMAT – konstrukce
 1. Komora pro vyrovnání tlaku
 2. Separační nádoba pro předřazené odlučování
 3. výměnný lapač
 4. Záchytná nádoba na olej
 5. Hrubý filtr
 6. Vložka hlavního filtru
 7. Odtok vody
 8. Odtok pro referenční test kvality separace - zakalení
Napojení na stanici stlačeného vzduchu
Systém úpravy kondenzátu AQUAMAT
 1. Kompresor
 2. Vzdušníky s ECO-DRAIN
 3. Kondenzační sušička s ECO-DRAIN
 4. Filtr stlačeného vzduchu s ECO-DRAIN
 1. Zařízení k úpravě kondenzátu AQUAMAT
 2. Elektronický systém stabilizace tlaku DHS
 3. Síť tlakového vzduchu
Technické údaje

Technické údaje najdete v této brožuře: