Mobilní kompresory stlačující bez mazání olejem do 45,8 m³/min (1600 cfm)

Nové měřítko ve třídě 50 metrů krychlových

Naše vlajková loď M500-2 spojuje výhody dvoustupňového šroubového kompresoru stlačujícího bez mazání olejem s výhodami mobilního kompresoru: maximální množství a kvalita stlačeného vzduchu při maximální flexibilitě.

 • Standardně dochlazovač stlačeného vzduchu
 • Standardně Fleet Management přes GPS
 • Standardní vybavení pro rafinérie – včetně certifikovaného lapače jisker, motorového uzavíracího ventilu a uzavřené spodní vany
 • Četné instalační pomůcky (podvozek s parkovací brzdou, jeřábová a upínací oka, vybrání pro vidlice vysokozdvižného vozíku)

Při velkých spotřebách stlačeného vzduchu v průmyslu zabezpečuje kompresor M500-2 zásobování stlačeným vzduchem spolehlivě i tehdy, když nastanou údržbové nebo adaptační práce. K dalším oblastem použití patří rafinérie – např. k výplachu potrubí.
Jako ideální týmový hráč se přitom hravě začlení ke stávajícím stanicím.

Výhody pro vás

 • Progresivní a ekologický:
  Zabudovaný spolehlivý a nízkoemisní naftový motor Caterpillar splňuje díky integrovanému filtru sazí podmínky pro evropský stupeň výfukových plynů IV.
 • Trvale nejvyšší účinnost:
  Díky inovačnímu speciálnímu povlaku, který je tepelně odolný až do 300 °C, nevykazují otryskané a fosfátované rotory ani po dlouhodobém používání žádný měřitelný otěr.
 • Minimální doby zastavení:
  Díky velké palivové nádrži vydrží M500-2 dvě směny za sebou a s externí nádrží může běžet dokonce v trvalém provozu.
Rentabilní díky nízkým provozním nákladům po celou dobu životnosti
Life-Cycle-Costs

Náš komplexní přístup pro optimální rentabilitu: Nejvyšší účinnost, snadné ovládání, jednoduchá údržba, mezinárodní servisní a poradenská síť s krátkou reakční dobou.

 

Naše mobilní kompresory stlačující bez mazání olejem v detailu

SIGMA CONTROL MOBIL

Řízení kompresoru budoucnosti

SIGMA CONTROL MOBIL

Řízení SIGMA CONTROL MOBIL optimalizuje přístupem na elektronický management motoru disponibilitu stlačeného vzduchu a stupeň efektivity paliva. Je odolné proti nárazu a vibracím a odpovídá elektrické ochraně IP 65.
K jeho funkcím patří kromě kontroly provozu také přesná diagnostika systému.

Nejjednodušší ovládání šetří čas

Díky srozumitelnému intuitivnímu menu řízení lze zařízení obsluhovat zcela jednoduše pouze třemi tlačítky.
Pokud je to nutné, vypne kontrolní automatika kompresor samočinně. 

Přesné nastavení

Tlak zařízení lze nastavit s přesností až na 0,1 baru přímo na displeji SIGMA CONTROL MOBIL pomocí ovládacích tlačítek se šipkami, stejně jako výstupní teplotu stlačeného vzduchu, kterou lze tímto způsobem přesně přizpůsobit sériově zapojeným komponentám úpravy stlačeného vzduchu.

Standardní vybavení pro rafinérie

Uzavřená spodní vana

Uzavřená spodní vana pro ohrožené oblasti ihned zachycuje kapaliny, aby nedošlo k bezprostřednímu znečištění půdy.
Odtokové otvory jsou utěsněny uzavíracími šrouby.

Lapač jisker

Pro použití v oblastech ohrožených výbuchem je namontován certifikovaný lapač jisker již z výroby.

Uzavírací ventil

Motorový uzavírací ventil automaticky vypne zařízení při nasátí hořlavých plynů.

MOBILAIR Fleet Management

Informace ve skutečném času přes GPS

MOBILAIR Fleet Management

Volitelně (M500-2 standardně) do zařízení nenápadně integrovaným modemem GPS/GSM získá provozovatel online informace o technickém stavu svého zařízení. Při poruše se systém aktivně hlásí s diagnózou závady.
Kromě vždy aktuálního stavu provozních hodin a určení lokality umístění pomáhá systém také při vyhodnocování vytížení zařízení a plánování údržby.